ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမျမတ္ႏုိးအား မီဒီယာေရွ႕တြင္ ေတာင္းပန္ခုိင္းၿပီး သရဖူျပန္အပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ

Sunday, 31 August 2014

ေမျမတ္ႏုိးအား မီဒီယာေရွ႕တြင္ ေတာင္းပန္ခုိင္းၿပီး သရဖူျပန္အပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ

မီဒီယာေရွ႕တြင္ေတာင္း ပန္ၿပီး  သရဖူျပန္အပ္ရန္ေမျမတ္ ႏုိးအား Miss Asia Pacific World Organization၏ ကုိရီးယားႏွင့္အ ေရွ႕ေတာင္အာရွပုိင္း   တာ၀န္ ယူထားေသာဥကၠ႒မစၥတာခြၽိဳင္ ဂ်င္းကေျပာသည္။
‘‘ေမျမတ္ႏုိးက မီဒီယာေတြ ေရွ႕မွာ ေတာင္းပန္ေပးမယ္ဆုိရင္ သရဖူသိမ္းတဲ့ကိစၥေတြကိုကူညီ ေပးႏုိင္တယ္။ ဒီအရာက ျမန္မာနဲ႔ ကိုရီးယားအတြက္လည္း အ ေကာင္းဆုံးအရာျဖစ္ၿပီး ေမျမတ္ ႏုိးအတြက္လည္းအေကာင္းဆုံး အရာျဖစ္မွာပါ’’ဟု မစၥတာခြၽိဳင္ ဂ်င္းကေျပာသည္။
ေမျမတ္ႏုိးကုိလည္း လာ ေရာက္ေတာင္းပန္ၿပီးပါက ေရွ႕ ဆက္အလုပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္သြား လုိသည္ဟု၎ကေျပာသည္။

ရင္သားခြဲစိတ္မႈကို ၎တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း၏ဆုံး ျဖတ္ခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ ဟုတ္ဘဲ ေမျမတ္ႏုိးႏွင့္၎၏မိ ခင္တုိ႔၏ သေဘာတူညီမႈအရလုပ္ ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိ သည္။
‘‘သူေရာ  သူ႔အေမပါ လက္ မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ေအာ္ပေရးရွင္း လုပ္တဲ့အခါမွာ လက္မွတ္မထုိးဘဲ  ဘယ္ေအာ္ပေရးရွင္းမွ ကုိရီးယား မွာမလုပ္ေပးဘူး’’ဟု မစၥတာခြၽဳိင္း ဂ်င္းကေျပာသည္။
ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ႐ုပ္ရွင္ၾကယ္ပြင့္မ်ားသည္ ခြဲစိတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသျဖင့္ ေမျမတ္ႏုိးကိုမည္သည့္အစိတ္အပုိင္းခြဲစိတ္လုိသနည္းဟု ေမးျမန္းၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။
အဖြဲ႕အစည္း၏ အစီအစဥ္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကိုအလုပ္မလုပ္ ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၏စကားကိုမ လိုက္နာျခင္း၊ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းမ်ားကိုမလုိက္ နာျခင္းေၾကာင့္ သရဖူကို႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မစၥတာခြၽိဳင္ဂ်င္းကေျပာသည္။
ေမျမတ္ႏုိး၏မိခင္ကို ကုိရီး ယားသို႔ ႏွစ္ပတ္လုိက္ပါခြင့္ရရန္ ေမျမတ္ႏုိးကေတာင္းဆုိခဲ့၍ စီစဥ္ ေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ၎၏မိခင္ က သမီးႏွင့္အတူ သုံးလေနထုိင္ ခြင့္ရရန္ႀကဳိးစားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သရဖူအသိမ္းခံရသည့္ ကိစၥႏွင့္  ပတ္သက္၍ ေမျမတ္ႏုိးသည္ စက္တင္ဘာ ၂ရက္တြင္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ   ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...