ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လန္းေနတဲ့-သဲေနာ္ဇာ ဖက္ရွင္ေလး......

Friday, 12 October 2012

လန္းေနတဲ့-သဲေနာ္ဇာ ဖက္ရွင္ေလး......
Thae Naw Zar – Summer FashionThae Naw Zar – Summer Fashion


Thae Naw Zar – Summer Fashion
 
Thae Naw Zar – Two Recent Mini Sets
Thae Naw Zar | သဲေနာ္ဇာ
Thae Naw Zar | သဲေနာ္ဇာ
Photos from Facebook.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...