ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တရုတ္ျပည္ စီေခ်ာန္ သကၠသုိလ္က ေက်ာင္းသူေလး ေက်ာက္ကပ္ အခိုး္ခံရေသာ ျဖစ္စဥ္ေလးပါ

Tuesday, 22 January 2013

တရုတ္ျပည္ စီေခ်ာန္ သကၠသုိလ္က ေက်ာင္းသူေလး ေက်ာက္ကပ္ အခိုး္ခံရေသာ ျဖစ္စဥ္ေလးပါ


Photo: တရုတ္ျပည္ စီေခ်ာန္ သကၠသုိလ္က ေက်ာင္းသူေလး ေက်ာက္ကပ္ အခိုး္ခံရေသာ ျဖစ္စဥ္ေလးပါ 


တရုတ္ျပည္ စီေခ်ာန္ သကၠသုိလ္က ေက်ာင္းသူေလးဟာ တညေတာ့ ပါတီပဲြ တခုကုိ သြားခဲ့တယ္။ ေပ်ာ္သလုိ ရွိတာနဲ႔ ၀ုိင္အရက္ေတြ အလြန္အကၽြံေသာက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေဖၚရြယ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ စကားစျမည္ေျပာၿပီး ခင္သြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဟုိတယ္လ္ တခုမွာ တညတာ အတူတူ အခ်ိန္ျဖဳန္းဖုိ႔ သေဘာတူလုိက္ပါတယ္။

ေခတ္မီခန္းနားတဲ့ ဟုိတယ္လ္ရဲ႕ ဇိမ္ခံအခန္းတခုျငားလုိက္ၾကတယ္။ ထပ္ေသာက္ၾကတယ္။ ေနာက္သိပ္မၾကာေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါၿပီ။

ျပန္ႏုိးလာေတာ့ သူ႕ခႏၶာကုိယ္ တခုလုံး ေရခ်ဳိးဇလုံထဲမွာ ေရခဲတုံးေလးေတြၾကား ျမဳပ္ေနတယ္။

ေရခ်ဳိးဇလုံေဘးမွာ အနီေရာင္စာရြက္တခု မွာ စာေရးထားတာ ေတြ႕လုိက္တယ္။

"ခင္မ်ား ေသခါနီးေနၿပီ၊ ၁၂၀ ကုိ အျမန္ေခၚလုိက္" လုိ႔ေရးထားၿပီး ေဘးနားမွာ သူ႕ဖုန္းအဆင္သင့္ ခ်ထားေပးတယ္။

၁၂၀ ကုိေခၚလုိက္ေတာ့ ေဒါက္တာ တစ္ေယာက္ ကုိင္တယ္၊ သူ႕အေၾကာင္းေတြ ရွင္းျပေတာ့ အဲဒီ ေဒါက္တာက "ခင္မ်ားေနာက္ေက်ာဖက္မွာ စမ္းၾကည့္လုိက္ပါ" လုိ႔ေျပာတယ္။ စမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၉ လက္မေလာက္က်ယ္တဲ့ ဓါးဒဏ္ရာ ႏွစ္ခု ေတြ႕လုိက္တယ္။

ေဒါက္တာက ခ်က္ခ်င္းပဲ အဲဒီ ေရခဲရွိတဲ့ ေရခ်ဳိးဇလုံမွာ ျပန္ေမွာက္ေနလုိက္ပါ၊ လုိ႔ ညြန္ၾကားလုိက္တယ္။

ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ႕ေရာက္လာၿပီး စစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္ခုစလုံး အခုိးခံထားရတာပါ။

သူမလဲ ေဆးရုံမွာ ေက်ာက္ကပ္အလွဴရွင္ေစာင့္ေနရင္း မၾကာခင္ ဆုံးသြားပါေတာ့တယ္။

ဒီလုိ ေက်ာက္ကပ္ဟာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ေမွာင္ခုိေစ်းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ သိန္းေလာက္ ေပါက္ေစ်းရပါသတဲ့။

ဒါေၾကာင့္ ေမွာင္ခုိသမားမ်ားဟာ ပုံစံမ်ဳိးစုံ နဲ႔ သားေကာင္မ်ားကုိ လုိက္ေနၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမူးလြန္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားတတ္ေလ့ ရွိတယ္၊ လုိ႔ဆုိပါတယ္။

1 Sichuan University students to take part in celebration on Saturday night. She felt happy and drank a lot of wine, then a young guy sitting in front of her. In all flirt flirting with the boys, the girls finally agreed to with this handsome guy went to hotels near, and opened a luxury package. The room, the girls drank more wine, she slowly began to feel awake, and then fell asleep.

When the gi
rl woke up, found his body ** in tub and bathtub
Full of ice. Note next to the tub, above red letters with the words "120, or you will die! "Her phone next to the note. She dialed. And explain your current situation. Doctors recommended that she check her back, and she found two nine-inch long cut wound in the lower back!!! Doctor wanted her to lie down back to the bathtub full of ice, told her not to move, immediately have the first aid team to find her. It turns out that her kidneys were stolen! The two ports, is to remove her kidney left behind! On the black market, and 1 kidney $ 300,000 worth! Forensic judgments, victims to drink liquor, drug may not simply fans of Halo, there are powerful narcotic, and ice also plays to the analgesic effect, so victims won't feel pain. The girl died in hospital after waiting for a kidney donation to nothing.

Police advise everyone: this is 1 new crime is occurring, and to young women and men, tourists, targeting students. Criminal organizations is large, and highly trained personnel. Such criminal acts are taking place in many major cities, especially recently in Shandong, Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Xiamen, Quanzhou and Beijing, Shanghai, Sichuan, Chongqing, and bars all over the country!! To any 1 person you care about, to the people you know!
တရုတ္ျပည္ စီေခ်ာန္ သကၠသုိလ္က ေက်ာင္းသူေလးဟာ တညေတာ့ ပါတီပဲြ တခုကုိ သြားခဲ့တယ္။ ေပ်ာ္သလုိ ရွိတာနဲ႔ ၀ုိင္အရက္ေတြ အလြန္အကၽြံေသာက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေဖၚရြယ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ စကားစျမည္ေျပာၿပီး ခင္သြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဟုိတယ္လ္ တခုမွာ တညတာ အတူတူ အခ်ိန္ျဖဳန္းဖုိ႔ သေဘာတူလုိက္ပါတယ္။

ေခတ္မီခန္းနားတဲ့ ဟုိတယ္လ္ရဲ႕ ဇိမ္ခံအခန္းတခုျငားလုိက္ၾကတယ္။ ထပ္ေသာက္ၾကတယ္။ ေနာက္သိပ္မၾကာေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါၿပီ။

ျပန္ႏုိးလာေတာ့ သူ႕ခႏၶာကုိယ္ တခုလုံး ေရခ်ဳိးဇလုံထဲမွာ ေရခဲတုံးေလးေတြၾကား ျမဳပ္ေနတယ္။

ေရခ်ဳိးဇလုံေဘးမွာ အနီေရာင္စာရြက္တခု မွာ စာေရးထားတာ ေတြ႕လုိက္တယ္။

"ခင္မ်ား ေသခါနီးေနၿပီ၊ ၁၂၀ ကုိ အျမန္ေခၚလုိက္" လုိ႔ေရးထားၿပီး ေဘးနားမွာ သူ႕ဖုန္းအဆင္သင့္ ခ်ထားေပးတယ္။

၁၂၀ ကုိေခၚလုိက္ေတာ့ ေဒါက္တာ တစ္ေယာက္ ကုိင္တယ္၊ သူ႕အေၾကာင္းေတြ ရွင္းျပေတာ့ အဲဒီ ေဒါက္တာက "ခင္မ်ားေနာက္ေက်ာဖက္မွာ စမ္းၾကည့္လုိက္ပါ" လုိ႔ေျပာတယ္။ စမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၉ လက္မေလာက္က်ယ္တဲ့ ဓါးဒဏ္ရာ ႏွစ္ခု ေတြ႕လုိက္တယ္။

ေဒါက္တာက ခ်က္ခ်င္းပဲ အဲဒီ ေရခဲရွိတဲ့ ေရခ်ဳိးဇလုံမွာ ျပန္ေမွာက္ေနလုိက္ပါ၊ လုိ႔ ညြန္ၾကားလုိက္တယ္။

ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ႕ေရာက္လာၿပီး စစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္ခုစလုံး အခုိးခံထားရတာပါ။

သူမလဲ ေဆးရုံမွာ ေက်ာက္ကပ္အလွဴရွင္ေစာင့္ေနရင္း မၾကာခင္ ဆုံးသြားပါေတာ့တယ္။

ဒီလုိ ေက်ာက္ကပ္ဟာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ေမွာင္ခုိေစ်းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ သိန္းေလာက္ ေပါက္ေစ်းရပါသတဲ့။

ဒါေၾကာင့္ ေမွာင္ခုိသမားမ်ားဟာ ပုံစံမ်ဳိးစုံ နဲ႔ သားေကာင္မ်ားကုိ လုိက္ေနၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမူးလြန္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားတတ္ေလ့ ရွိတယ္၊ လုိ႔ဆုိပါတယ္။

1 Sichuan University students to take part in celebration on Saturday night. She felt happy and drank a lot of wine, then a young guy sitting in front of her. In all flirt flirting with the boys, the girls finally agreed to with this handsome guy went to hotels near, and opened a luxury package. The room, the girls drank more wine, she slowly began to feel awake, and then fell asleep.

When the gi
rl woke up, found his body ** in tub and bathtub
Full of ice. Note next to the tub, above red letters with the words "120, or you will die! "Her phone next to the note. She dialed. And explain your current situation. Doctors recommended that she check her back, and she found two nine-inch long cut wound in the lower back!!! Doctor wanted her to lie down back to the bathtub full of ice, told her not to move, immediately have the first aid team to find her. It turns out that her kidneys were stolen! The two ports, is to remove her kidney left behind! On the black market, and 1 kidney $ 300,000 worth! Forensic judgments, victims to drink liquor, drug may not simply fans of Halo, there are powerful narcotic, and ice also plays to the analgesic effect, so victims won't feel pain. The girl died in hospital after waiting for a kidney donation to nothing.

Police advise everyone: this is 1 new crime is occurring, and to young women and men, tourists, targeting students. Criminal organizations is large, and highly trained personnel. Such criminal acts are taking place in many major cities, especially recently in Shandong, Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Xiamen, Quanzhou and Beijing, Shanghai, Sichuan, Chongqing, and bars all over the country!! To any 1 person you care about, to the people you know!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...