ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕တြင္ တံတားျဖတ္ကူးစဥ္ တံတားက်ိဳး၍ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြား

Friday, 25 January 2013

ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕တြင္ တံတားျဖတ္ကူးစဥ္ တံတားက်ိဳး၍ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြား

ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕တြင္ တံတားျဖတ္ကူးစဥ္ တံတားက်ိဳး၍ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္
Friday, 25 January 2013

မုံရြာမွ နန္ေတာသို႔ ေျပးဆြဲေနေသာ ေရႊျမန္မာ အေဝးေျပးယာဥ္ ၄ခ/ ၅၉၃၄ သည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂နာရီ ၃၀တြင္ ကေလး၀ၿမိဳ႕မွ အထြက္ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕ အနီး မိုင္တိုင္ အမွတ္ ၂/၆ရွိ ေညာင္ေခ်ာင္း
တံတားအား ျဖတ္ကူးစဥ္ တံတား ႀကိဳ၍ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ကားေပၚတြင္ ပါလာေသာ ခရီးသည္ 
၃၀ ဦးမွ ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ (မစိုးရိမ္ရ) ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအား
ေမာ္လိုက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(ေမာ္လိုက္ျပန္/ဆက္)

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန website မွ
source::http://www.ministryofinformation.gov.mm/index.php

Yangon Media Group

မုံရြာမွ နန္ေတာသို႔ ေျပးဆြဲေနေသာ ေရႊျမန္မာ အေဝးေျပးယာဥ္ ၄ခ/ ၅၉၃၄ သည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္
 ေန႔လည္ ၁၂နာရီ ၃၀တြင္ ကေလး၀ၿမိဳ႕မွ အထြက္ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕ အနီး မိုင္တိုင္ အမွတ္ ၂/၆ရွိ ေညာင္ေခ်ာင္း
တံတားအား ျဖတ္ကူးစဥ္ တံတား ႀကိဳ၍ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ကားေပၚတြင္ ပါလာေသာ ခရီးသည္ ၃၀ ဦးမွ ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ (မစိုးရိမ္ရ)
 ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအားေမာ္လိုက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(ေမာ္လိုက္ျပန္/ဆက္)

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန

ministryofinformation

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...