ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မိခင္က ဗီ႐ိုထဲ ထည့္ပိတ္ထားသျဖင့္ ေသလုေျမာပါးျဖစ္သြားရသည့္ ကေလးငယ္

Friday, 25 January 2013

မိခင္က ဗီ႐ိုထဲ ထည့္ပိတ္ထားသျဖင့္ ေသလုေျမာပါးျဖစ္သြားရသည့္ ကေလးငယ္

မိခင္က ဗီ႐ိုထဲ ထည့္ပိတ္ထားသျဖင့္ ေသလုေျမာပါးျဖစ္သြားရသည့္ ကေလးငယ္

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို မိခင္ျဖစ္သူက ဗီ႐ိုထဲထည့္ပိတ္ထားသျဖင့္ အစာေရစာျပတ္ကာ ေသလုေျမာပါးျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ျပစ္မႈတစ္ခု မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကင္းဆက္ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ာကိုးလ္ ပ႐ိုက္စ္ဆိုသူအား ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖင့္ အေရးယူေပးရန္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ တရားစြဲထားေၾကာင္း ထိုအမႈကို ဦးေဆာင္ လိုက္ေပးသူ ဂ်က္ဆန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသဆိုင္ရာေရွ႕ေနႀကီး ဂ်င္း ပီတာ ေဘကာက မီဒီယာသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ပ႐ိုက္စ္ကို သမီးျဖစ္သူအား ဗီ႐ိုထဲမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလး သည္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်ိန္တြင္ ေပါင္ ၃၀ ခန္႔သာရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ဗီ႐ိုထဲတြင္ ထည့္ပိတ္ထားခ်ိန္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ ေလးၾကာေနဟန္ရွိေၾကာင္း၊ ထည့္ပိတ္ထားသည့္ကာလတြင္လည္း အစာေရစာတိုက္ေကၽြးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ သမီးျဖစ္သူကို ဗီ႐ိုထဲထည့္ပိတ္ထားရသနည္းဟုေမးရာ အျမင္ကပ္လို႔ဟုျပန္ေျဖေၾကာင္း သိရ သည္။

သမီးျဖစ္သူသည္ ယခင္က ၃၂ ေပါင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ သူမကို မိခင္က ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကည့္လိုက္ လွ်င္ အၿမဲညစ္ပတ္ေနတတ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသည္အိမ္ထဲတြင္ ရွိေနသည္ဟုပင္ မထင္ရေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥေဘကာ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေလးကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေပးလိုက္ရၿပီး ျပန္လည္က်န္းမာလာသျဖင့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ကို ေဆး႐ံုကပင္ လုပ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ပ႐ိုက္စ္ကိုမူ ဥပေဒအရဆက္လက္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရွ႕ေနကေျပာၾကားသည္။ 

Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း
Written by ေရႊေမာင္

ေအးခ်မ္းမြန္မွ ေမာကၡ တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို မိခင္ျဖစ္သူက ဗီ႐ိုထဲထည့္ပိတ္ထားသျဖင့္ အစာေရစာျပတ္
ကာ ေသလုေျမာပါးျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ျပစ္မႈတစ္ခုမၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ကင္းဆက္ၿမိဳ႕မွအသက္ ၂၉ ႏွစ္
အရြယ္ရွိ ဂ်ာကိုးလ္ ပ႐ိုက္စ္ဆိုသူအား ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖင့္--------------------------- အေရးယူေပးရန္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ တရားစြဲထားေၾကာင္း ထိုအမႈကို ဦးေဆာင္ လိုက္ေပးသူ ဂ်က္ဆန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသဆိုင္ရာေရွ႕ေနႀကီး ဂ်င္း ပီတာ ေဘကာက မီဒီယာသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ၾကား ခဲ့သည္။

ပ႐ိုက္စ္ကို သမီးျဖစ္သူအား ဗီ႐ိုထဲမွရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္တစ္ေန႔တြင္ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလး
သည္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်ိန္တြင္ ေပါင္ ၃၀ ခန္႔သာရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ဗီ႐ိုထဲတြင္ ထည့္ပိတ္ထားခ်ိန္မွာ အခ်ိန္အ
တာ္ ေလးၾကာေနဟန္ရွိေၾကာင္း၊ ထည့္ပိတ္ထားသည့္ကာလတြင္လည္း အစာေရစာတိုက္ေကၽြးျခင္းမရွိ
ၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ သမီးျဖစ္သူကို ဗီ႐ိုထဲထည့္ပိတ္ထားရသနည္းဟုေမးရာ အျမင္ကပ္လို႔ဟုျပန္
ေၿဖေၾကာင္း သိရ သည္။

သမီးျဖစ္သူသည္ ယခင္က ၃၂ ေပါင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ သူမကို မိခင္က ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကည့္
လိုက္ လွ်င္ အၿမဲညစ္ပတ္ေနတတ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသည္အိမ္ထဲတြင္ ရွိေနသည္ဟုပင္ မထင္ရေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥေဘကာ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေလးကိုတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေပးလိုက္ရၿပီး ျပန္လည္က်န္းမာလာသျဖင့္အသက္၁၁ ႏွစ္ေျမာက္
မြးေန႔ကို ေဆး႐ံုကပင္ လုပ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ပ႐ိုက္စ္ကိုမူ ဥပေဒအရဆက္လက္အေရးယူသြား
မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရွ႕ေနကေျပာၾကားသည္။

Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း
Written by ေရႊေမာင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...