ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္ ေကာလိပ္တစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္

Sunday, 20 January 2013

အေမရိကန္ ေကာလိပ္တစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္


Photo: အေမရိကန္ ေကာလိပ္တစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ နာမည္ေက်ာ္ Liberal Arts College တစ္ခုျဖစ္ေသာ Bard liberal art college သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေလ့လာၿပီး ပညာေရး နယ္ပယ္တြင္းရွိ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္း အဆိုပါ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား အဆင္ေျပပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား စတင္လက္ခံႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္းက လိုခ်င္သည္မွာ ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းေနရာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၂၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေကာလိပ္၏ ဘာသာရပ္ အားလုံးနီးပါး သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေလးႏွစ္ တက္ေရာက္ၿပီးပါက ႏုိင္ငံတကာရွိ ယင္းေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္သည့္ နည္းတူ ဒီဂရီအဆင့္တူ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္းမွ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ယင္းသို႔ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “Bard College လိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာဖြင့္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ လက္ရွိအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆိုရမွာပါ” ဟု အဆိုပါ ေကာလိပ္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေရး ညိႇႏိႈင္းခဲ့သူ တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။
စုစုေပါင္း ေလးႏွစ္တက္ေရာက္ရမည့္ အဆိုပါ ေက်ာင္းကို ပထမ ၂ ႏွစ္တြင္ ျမန္မာလိုနဲ႔ အဂၤလိပ္လို ေရာေႏွာ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္တြင္မူ အဂၤလိပ္လို သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မည့္ ေက်ာင္းလခ ပုံစံတစ္ခု သတ္မွတ္ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။
“ဟိုမွာ သြားတက္တဲ့ Education ကုိ ဟိုမွာ သြားတက္တာထက္ သက္သာစြာရဖို႔က သူတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုေပါ့” ဟု ပညာေရးေလာကသား တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
Bard College သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာ့ခ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Private Institution ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေကာလိပ္မ်ိဳး၏ ယခုကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္မႈမွာ ပထမဆုံးျဖစ္သည္။

စကၤာပူဖီးအေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ နာမည္ေက်ာ္ Liberal Arts College တစ္ခုျဖစ္ေသာ Bard liberal art college သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေလ့လာၿပီး ပညာေရး နယ္ပယ္တြင္းရွိ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္း အဆိုပါ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား အဆင္ေျပပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား စတင္လက္ခံႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္းက လိုခ်င္သည္မွာ ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းေနရာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၂၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေကာလိပ္၏ ဘာသာရပ္ အားလုံးနီးပါး သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေလးႏွစ္ တက္ေရာက္ၿပီးပါက ႏုိင္ငံတကာရွိ ယင္းေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္သည့္ နည္းတူ ဒီဂရီအဆင့္တူ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္းမွ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ယင္းသို႔ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “Bard College လိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာဖြင့္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ လက္ရွိအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆိုရမွာပါ” ဟု အဆိုပါ ေကာလိပ္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေရး ညိႇႏိႈင္းခဲ့သူ တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။
စုစုေပါင္း ေလးႏွစ္တက္ေရာက္ရမည့္ အဆိုပါ ေက်ာင္းကို ပထမ ၂ ႏွစ္တြင္ ျမန္မာလိုနဲ႔ အဂၤလိပ္လို ေရာေႏွာ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္တြင္မူ အဂၤလိပ္လို သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မည့္ ေက်ာင္းလခ ပုံစံတစ္ခု သတ္မွတ္ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။
“ဟိုမွာ သြားတက္တဲ့ Education ကုိ ဟိုမွာ သြားတက္တာထက္ သက္သာစြာရဖို႔က သူတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုေပါ့” ဟု ပညာေရးေလာကသား တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
Bard College သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာ့ခ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Private Institution ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေကာလိပ္မ်ိဳး၏ ယခုကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္မႈမွာ ပထမဆုံးျဖစ္သည္။

စကၤာပူဖီး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...