ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အသက္အငယ္ဆံုး ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့သူ

Wednesday, 23 January 2013

အသက္အငယ္ဆံုး ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့သူ


Photo: အသက္အငယ္ဆံုး ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့သူ

Trinyေခၚတဲ့ မိန္းကေလးဟာ Fibrous dysplasia ေခၚဆိုးရြားတဲ့ အရိုးေရာဂါတစ္မ်ိဳးကို ခံစားေနရပါတယ္။ အဲဒီေ၀ဒနာေၾကာင့္ မ်က္နွာေပၚမွာ ေဘာလံုးအရြယ္ အကိ်တ္ၾကီး ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို့ သိရပါတယ္။ ကင္ဆာ အကိ်တ္ မဟုတ္ေပမယ့္ ၾကီးထြားမႈ ျမန္ဆန္တာေၾကာင့္ မ်က္လံုးအတြင္း ေရာင္ရမ္းလာကာ အျမင္အာရံုဆံုးရံႈးသလို ျဖစ္ေနျပီး သြားေတြဟာလည္း တျခားဘက္ကို တြန္းထုတ္ခံေနရတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ သူမရဲ့ အသက္ေလး နွစ္ခဲြအရြယ္မွာ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ အကိ်တ္ကို ဖယ္ရွားဖို့ သူမေနထိုင္ရာ အာဂ်န္တာနိုင္ငံမွာ ခဲြစိတ္ကုသမႈ နွစ္ခါခံယူခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အဲဒီအကိ်တ္ဟာ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ၾကီးထြားလာျပီး အေလးခိ်န္အားျဖင့္ ၄ဒသမ၄ေပါင္ ရိွတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူမကို လန္ဒန္ေဆးရံု၌ ကမၻာေပၚရိွ အေတာ္ဆံုးခဲြစိတ္ ဆရာ၀န္တခို့်က ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပုကာ အကိ်တ္ကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါတယ္။ ခဲြစိတ္ခိ်န္ဟာ ၁၅နာရီခန့္ ၾကာျမင့္ျပီး ထရင္နီရဲ့ ေရာဂါပံ့်ေနတဲ့ အရိုးတစ္သွူ်းေတြ အကုန္လံုးကို ဖယ္ရွားေပးနိုင္ကာ သူမကိုအျမင္ အာရံုျပန္ရေစနိုင္ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ သူမရဲ့မိခင္အပါအ၀င္ သူမအတြက္ ခရီးစရိတ္နဲ့ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အား လံုးကို FacingtheWorld အဖဲြ့မွ တာ၀န္ယူေပး ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ အဲဒီအဖဲြ့ဟာ နွစ္စဥ္နွစ္ တိုင္း မ်က္နွာပံုပ်က္ပန္း ပ်က္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ ရွစ္ေယာက္ခန့္ကို ကူညီေပးတယ္လို့ သိရပါတယ္။ အဲဒီအဖဲြ့ကို ဦးေခါင္းနဲ့ မ်က္နွာခဲြစိတ္ဆရာ၀န္ Kellyနဲ့ WaterHouseက ၂၀၀၂ခုနွစ္မွာ စတင္ဖဲြ့စည္းခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။

 ျပည္ျမန္မာTrinyေခၚတဲ့ မိန္းကေလးဟာ Fibrous dysplasia ေခၚဆိုးရြားတဲ့ အရိုးေရာဂါတစ္မ်ိဳးကို ခံစားေနရပါတယ္။ အဲဒီေ၀ဒနာေၾကာင့္ မ်က္နွာေပၚမွာ ေဘာလံုးအရြယ္ အကိ်တ္ၾကီး ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို့ သိရပါတယ္။ ကင္ဆာ အကိ်တ္ မဟုတ္ေပမယ့္ ၾကီးထြားမႈ ျမန္ဆန္တာေၾကာင့္ မ်က္လံုးအတြင္း ေရာင္ရမ္းလာကာ အျမင္အာရံုဆံုးရံႈးသလို ျဖစ္ေနျပီး သြားေတြဟာလည္း တျခားဘက္ကို တြန္းထုတ္ခံေနရတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ သူမရဲ့ အသက္ေလး နွစ္ခဲြအရြယ္မွာ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ အကိ်တ္ကို ဖယ္ရွားဖို့ သူမေနထိုင္ရာ အာဂ်န္တာနိုင္ငံမွာ ခဲြစိတ္ကုသမႈ နွစ္ခါခံယူခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အဲဒီအကိ်တ္ဟာ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ၾကီးထြားလာျပီး အေလးခိ်န္အားျဖင့္ ၄ဒသမ၄ေပါင္ ရိွတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူမကို လန္ဒန္ေဆးရံု၌ ကမၻာေပၚရိွ အေတာ္ဆံုးခဲြစိတ္ ဆရာ၀န္တခို့်က ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပုကာ အကိ်တ္ကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါတယ္။ ခဲြစိတ္ခိ်န္ဟာ ၁၅နာရီခန့္ ၾကာျမင့္ျပီး ထရင္နီရဲ့ ေရာဂါပံ့်ေနတဲ့ အရိုးတစ္သွူ်းေတြ အကုန္လံုးကို ဖယ္ရွားေပးနိုင္ကာ သူမကိုအျမင္ အာရံုျပန္ရေစနိုင္ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ သူမရဲ့မိခင္အပါအ၀င္ သူမအတြက္ ခရီးစရိတ္နဲ့ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အား လံုးကို FacingtheWorld အဖဲြ့မွ တာ၀န္ယူေပး ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ အဲဒီအဖဲြ့ဟာ နွစ္စဥ္နွစ္ တိုင္း မ်က္နွာပံုပ်က္ပန္း ပ်က္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ ရွစ္ေယာက္ခန့္ကို ကူညီေပးတယ္လို့ သိရပါတယ္။ အဲဒီအဖဲြ့ကို ဦးေခါင္းနဲ့ မ်က္နွာခဲြစိတ္ဆရာ၀န္ Kellyနဲ့ WaterHouseက ၂၀၀၂ခုနွစ္မွာ စတင္ဖဲြ့စည္းခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။

ျပည္ျမန္မာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...