ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: USB ေပါက္ထုိး၍ ေအးေစမည့္ ေရခဲေသတၱာ

Wednesday, 23 January 2013

USB ေပါက္ထုိး၍ ေအးေစမည့္ ေရခဲေသတၱာ


Photo: USB ေပါက္ထုိး၍ ေအးေစမည့္ ေရခဲေသတၱာ
Wednesday, January 23, 2013 

USB ေပါက္ထုိးလို႔ အသံုးျပဳတဲ့ ေရေႏြးအိုးေတြ၊ ပန္ကာေတြ နဲ႔ အျခားေသာ ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိရွိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတစ္ခါျမင့္ရတ့ဲ ပစၥည္းေလးကေတာ့ တကယ့္ အဆန္းေလး ပါ။ ေရခဲေသတၱာ ငယ္ေလး ျဖစ္ျပီး အတြင္းမွာ coke,Pepsi တုိ႔လို သံဗူး အခ်ိဳရည္ တစ္ဗူး ထည့္လို႔ဆန္႔ပါတယ္။ ပူေအာင္လည္း စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ ပါတယ္။ မိမိ PC, laptop ကို အသံုးျပဳေနတုန္း USB ပလက္ေပါက္ ထိုးထား ရံုပါပဲ။ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ အားျဖည့္ျပီး အေအးစက္က အလုပ္လုပ္ေန မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအးေအာင္တင္မကဘူး။ ပူေအာင္လည္းလုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ ေကာ္ဖီတို႔ ဘာတို႔ကို ေႏြးေစဖို႔ အတြက္လည္း ယင္း Fridge ေသးေသးေလးကို အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္က လုပ္တဲ့ Gadget ဆန္းေလး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)
Related Posts:USB ေပါက္ထုိးလို႔ အသံုးျပဳတဲ့ ေရေႏြးအိုးေတြ၊ ပန္ကာေတြ နဲ႔ အျခားေသာ ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိရွိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတစ္ခါျမင့္ရတ့ဲ ပစၥည္းေလးကေတာ့ တကယ့္ အဆန္းေလး ပါ။ ေရခဲေသတၱာ ငယ္ေလး ျဖစ္ျပီး အတြင္းမွာ coke,Pepsi တုိ႔လို သံဗူး အခ်ိဳရည္ တစ္ဗူး ထည့္လို႔ဆန္႔ပါတယ္။ ပူေအာင္လည္း စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ ပါတယ္။ မိမိ PC, laptop ကို အသံုးျပဳေနတုန္း USB ပလက္ေပါက္ ထိုးထား ရံုပါပဲ။ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ အားျဖည့္ျပီး အေအးစက္က အလုပ္လုပ္ေန မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအးေအာင္တင္မကဘူး။ ပူေအာင္လည္းလုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ ေကာ္ဖီတို႔ ဘာတို႔ကို ေႏြးေစဖို႔ အတြက္လည္း ယင္း Fridge ေသးေသးေလးကို အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္က လုပ္တဲ့ Gadget ဆန္းေလး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)
Related Posts:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...