ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အသက္ ၁၂ ႏွစ္ကေလးငယ္တစ္ဦး ေက်ာင္းထုတ္ခံရသျဖင့္ အဆုံးစီရင္သြား

Wednesday, 23 January 2013

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ကေလးငယ္တစ္ဦး ေက်ာင္းထုတ္ခံရသျဖင့္ အဆုံးစီရင္သြား


Photo: အသက္ ၁၂ ႏွစ္ကေလးငယ္တစ္ဦး ေက်ာင္းထုတ္ခံရသျဖင့္ 
အဆုံးစီရင္သြား
Wednesday, January 23, 2013

အသက္(၁၂)ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးသည္
ေက်ာင္းထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အဆံုးစီရင္သြားရွာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားေလး ေဂ်ာ္ဒန္ဂရင္းသည္ ၎၏ 
အိပ္ခန္းအတြင္း ဆြဲႀကိဳးခ်လွ်က္သား ေသဆံုးေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လယ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရင္နင့္စရာ ကိစၥကို မိသားစုက ယခုအခါမွသာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္၏ ေသဆံုးမႈကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ ဆိုးသြမ္းကေလးငယ္ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရၿပီးေနာက္ ေဂ်ာ္ဒန္ကို (၁)ရက္ ေက်ာင္းနားခဲ့ၿပီး ပိုဆိုးလာသည့္အခါ (၅)ရက္ ေက်ာင္းနားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇)ရက္ေန႔ကမူ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက
ေဂ်ာ္ဒန္အား ေက်ာင္းထုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္သည္ ေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဒါသတႀကီး ေအာ္ဟစ္ကာ အိမ္ျပန္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္း အၾကာတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

Planet Myanmar Networkအသက္(၁၂)ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးသည္
ေက်ာင္းထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အဆံုးစီရင္သြားရွာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားေလး ေဂ်ာ္ဒန္ဂရင္းသည္ ၎၏
အိပ္ခန္းအတြင္း ဆြဲႀကိဳးခ်လွ်က္သား ေသဆံုးေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လယ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရင္နင့္စရာ ကိစၥကို မိသားစုက ယခုအခါမွသာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္၏ ေသဆံုးမႈကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ ဆိုးသြမ္းကေလးငယ္ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရၿပီးေနာက္ ေဂ်ာ္ဒန္ကို (၁)ရက္ ေက်ာင္းနားခဲ့ၿပီး ပိုဆိုးလာသည့္အခါ (၅)ရက္ ေက်ာင္းနားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇)ရက္ေန႔ကမူ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက
ေဂ်ာ္ဒန္အား ေက်ာင္းထုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္သည္ ေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဒါသတႀကီး ေအာ္ဟစ္ကာ အိမ္ျပန္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္း အၾကာတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...