ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အခမဲ့ေျမြေဆးျဖင့္ လူနာ(၈)ဦးကယ္ႏိုင္

Tuesday, 29 January 2013

အခမဲ့ေျမြေဆးျဖင့္ လူနာ(၈)ဦးကယ္ႏိုင္


Photo: အခမဲ့ေျမြေဆးျဖင့္ လူနာ(၈)ဦးကယ္ႏိုင္


ႏြားထိုးႀကီး ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး ကိုယ္ထူကိုယ္ထကူညီေရးအဖြဲ႕၏ ေဆးျဖင့္ေဆး႐ံုက ေဆးထိုးကုသ
ေပးေနရာ ေႁမြကိုက္လူ နာ (၈)ဦး ကို အသက္ကယ္ကုသေပးႏုိင္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေႁမြကိုက္လူနာ ကုသရန္ ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းဖိုး၀ယ္ယူထား ရာ၊ တုိက္နယ္ေဆး႐ံု(၃)႐ံုတြင္ (၁၆)လံုး၊ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုတြင္ (၁၆)လံုးအဆင္သင့္ထားရွိ ၿပီး အခမဲ့ကုသေပးရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ကဆိုသည္။

ႏြားထိုးႀကီးနယ္တြင္ ေႁမြေဆး အခမဲ့ကုသေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ (၃၅)သိန္း၊စုေဆာင္းထားၿပီး (၁၀) သိန္းဖိုး ေႁမြေဆး၀ယ္ထားသည္။
ေႁမြေဆးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ေႁမြေဆးက က်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္၊
အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံထုတ္က က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဆိုသည္။

ေႁမြေဆးရန္ပံုေငြအတြက္ လွဴဒါန္း လိုသူမ်ားသည္ ဖုန္း-၀၆၆-၈၀၀၁၄၊
၀၆၆-၈၀၂၈၈သို႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

နန္းခင္ဇာ(ဥပေဒ)


 The Hot Newsႏြားထိုးႀကီး ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး ကိုယ္ထူကိုယ္ထကူညီေရးအဖြဲ႕၏ ေဆးျဖင့္ေဆး႐ံုက ေဆးထိုးကုသ
ေပးေနရာ ေႁမြကိုက္လူ နာ (၈)ဦး ကို အသက္ကယ္ကုသေပးႏုိင္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေႁမြကိုက္လူနာ ကုသရန္ ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းဖိုး၀ယ္ယူထား ရာ၊ တုိက္နယ္ေဆး႐ံု(၃)႐ံုတြင္ (၁၆)လံုး၊ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုတြင္ (၁၆)လံုးအဆင္သင့္ထားရွိ ၿပီး အခမဲ့ကုသေပးရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ကဆိုသည္။

ႏြားထိုးႀကီးနယ္တြင္ ေႁမြေဆး အခမဲ့ကုသေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ (၃၅)သိန္း၊စုေဆာင္းထားၿပီး (၁၀) သိန္းဖိုး ေႁမြေဆး၀ယ္ထားသည္။
ေႁမြေဆးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ေႁမြေဆးက က်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္၊
အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံထုတ္က က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဆိုသည္။

ေႁမြေဆးရန္ပံုေငြအတြက္ လွဴဒါန္း လိုသူမ်ားသည္ ဖုန္း-၀၆၆-၈၀၀၁၄၊
၀၆၆-၈၀၂၈၈သို႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

နန္းခင္ဇာ(ဥပေဒ)


The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...