ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Facebook ေပၚကအခ်ိဳ႕Video ေတြကုိMemberတို......

Monday, 28 January 2013

Facebook ေပၚကအခ်ိဳ႕Video ေတြကုိMemberတို......

Photo: Facebook ေပၚကအခ်ိဳ႕Video ေတြကုိMemberတို႕Downloadလုပ္ခ်င္လာ

တဲ့အခါ ဒီ Software ေလးက ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။


အသံုးျပဳပံုကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ URL ထဲ မွာ မိမိ Download လုပ္မယ့္ 

Video ရဲ့ Link ကုိထည့္ ။ သိမ္းဆည္းမယ့္ေနရာေရြး Download လုပ္ခ်ရံုပါ

ပဲ။ Windows OS အတြက္ပါ ခင္ဗ် ။ 

Download Here ==>ttp://www.tucows.com/preview/996129
♛ µ þ¥ÀË þH¥Ø ♛
 Myanmar It Group.Facebook ေပၚကအခ်ိဳ႕Video ေတြကုိMemberတို႕Downloadလုပ္ခ်င္လာ
တဲ့အခါ ဒီ Software ေလးက ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။
အသံုးျပဳပံုကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ URL ထဲ မွာ မိမိ Download လုပ္မယ့္

Video ရဲ့ Link ကုိထည့္ ။ သိမ္းဆည္းမယ့္ေနရာေရြး Download လုပ္ခ်ရံုပါ

ပဲ။ Windows OS အတြက္ပါ ခင္ဗ် ။

Download Here ==>ttp://www.tucows.com/preview/996129
♛ µ þ¥ÀË þH¥Ø ♛
Myanmar It Group.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...