ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အတူတူေမြးလွ်င္ေတာင္ ကုိရီးယားက အသက္ ၁ ႏွစ္ပိုၾကီး

Wednesday, 23 January 2013

အတူတူေမြးလွ်င္ေတာင္ ကုိရီးယားက အသက္ ၁ ႏွစ္ပိုၾကီး


Photo: အတူတူေမြးလွ်င္ေတာင္ ကုိရီးယားက အသက္ ၁ ႏွစ္ပိုၾကီး

ခုေန ရြယ္တူကိုရီးယားသူကို သြားမိတ္ဆက္ရင္ေတာင္ သူက ကိုယ့္ထက္ တစ္ႏွစ္ၾကီးတယ္လို႔ေျဖရင္ေျဖမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ကိုရီးယား လူမ်ိဳးမ်ားဟာ သူ႔တို႔ရဲ ႔ အသက္ကို ဝမ္းမွာ သေႏၶတည္ကတည္းက ထည့္တြက္ ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမွန္ေတာ့ ယင္းယဥ္ေက်းမွုဟာ တရုတ္ျပည္က စတင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဗီယက္နန္၊ ဂ်ပန္တို႔အထိေတာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုေတာ့ ဂ်ပန္မွာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မွုကို ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အသက္ စံညြန္းနဲ႔ သူတို႔ စံညႊန္းကို တြဲသံုးဆဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယား လည္း ထုိနည္းတူစြာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရုတ္တုိ႔က ယင္းကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္မွုကို ေဗဒင္တြက္ခ်က္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အတြက္ မွတ္သားမွုက အဓိက ျဖစ္ျပီး တျဖည္းျဖည္းတြင္က်ယ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏွစ္နဲ႔ ပက္သက္လို႔ အနည္းငယ္လည္း ရွုပ္ေထြးေနပါေသးတယ္။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ေတာင္ အသက္တြက္ပံုခ်င္းကြာေနျပန္ပါေသးတယ္။ ေသခ်ာ တာကေတာ့ သူတို႔ တကယ္ေမြးတဲ့ ရက္ထက္ တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ကေတာ့ ပိုၾကီးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ေမြးတဲ့ ရက္အျပင္ သေႏၶ စတည္တဲ့အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ မဂၤလာဦးည အစရွိသျဖင့္ေတာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တြက္ခ်က္ပါတယ္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကိုရီးယားတို႔မွာ ယင္း အသက္တြက္နည္း စနစ္အား အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: wiki
ရိုးရာေလးခုေန ရြယ္တူကိုရီးယားသူကို သြားမိတ္ဆက္ရင္ေတာင္ သူက ကိုယ့္ထက္ တစ္ႏွစ္ၾကီးတယ္လို႔ေျဖရင္ေျဖမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ကိုရီးယား လူမ်ိဳးမ်ားဟာ သူ႔တို႔ရဲ ႔ အသက္ကို ဝမ္းမွာ သေႏၶတည္ကတည္းက ထည့္တြက္ ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ယင္းယဥ္ေက်းမွုဟာ တရုတ္ျပည္က စတင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဗီယက္နန္၊ ဂ်ပန္တို႔အထိေတာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုေတာ့ ဂ်ပန္မွာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မွုကို ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အသက္ စံညြန္းနဲ႔ သူတို႔ စံညႊန္းကို တြဲသံုးဆဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယား လည္း ထုိနည္းတူစြာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္တုိ႔က ယင္းကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္မွုကို ေဗဒင္တြက္ခ်က္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အတြက္ မွတ္သားမွုက အဓိက ျဖစ္ျပီး တျဖည္းျဖည္းတြင္က်ယ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏွစ္နဲ႔ ပက္သက္လို႔ အနည္းငယ္လည္း ရွုပ္ေထြးေနပါေသးတယ္။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ေတာင္ အသက္တြက္ပံုခ်င္းကြာေနျပန္ပါေသးတယ္။ ေသခ်ာ တာကေတာ့ သူတို႔ တကယ္ေမြးတဲ့ ရက္ထက္ တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ကေတာ့ ပိုၾကီးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ေမြးတဲ့ ရက္အျပင္ သေႏၶ စတည္တဲ့အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ မဂၤလာဦးည အစရွိသျဖင့္ေတာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တြက္ခ်က္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကိုရီးယားတို႔မွာ ယင္း အသက္တြက္နည္း စနစ္အား အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...