ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေခြးကိုေသေအာင္ရိုက္မႈျဖင့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္သမီး အဖမ္းခံရ

Monday, 28 January 2013

ေခြးကိုေသေအာင္ရိုက္မႈျဖင့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္သမီး အဖမ္းခံရ

ကေလးအခ်ဳိ႕သည္ ႐ိုင္းစိုင္းရက္စက္သည့္ စိတ္ရွိၾကသျဖင့္ မိမိေခြးကို ေသေအာင္႐ိုက္သတ္သည့္ အမႈတစ္ခု နယူးေယာ့ခ္ ေတာပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ တိရစၦာန္ ႐ိုက္ႏွက္ညႇင္းဆဲ သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ အေရးယူခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မိန္းကေလးက ရဲကို ေျပာၾကားရာတြင္ သူ႔ေခြးသည္ အမိန္႔ကို မနာခံသျဖင့္ လက္ျဖင့္ေသေအာင္ ႐ိုက္သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မိေထြးျဖစ္သူက ရဲကိုေျပာၾကားရာ၌ ထိုညက သူမသည္ အျပင္သို႔ထြက္လည္ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊ သူမက ခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥကို မေက်နပ္သျဖင့္ ေခြးကို အေသ႐ိုက္သတ္ကာ အိမ္ျပန္ေခၚလာေၾကာင္း၊ ေခြးေလးကို အိမ္တြင္း ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရဲက မိန္းကေလးကို တိရစၦာန္မ်ား ညႇင္းဆဲမႈျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ရာ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ခန္႔ေပး ေဆာင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ မိန္းကေလးသည္ ငယ္႐ြယ္သူျဖစ္သျဖင့္ ကေလးသူငယ္ အထူးတရားစီရင္မႈ ျဖင့္ အထူးခံု႐ံုးဖြဲ႔ကာ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ကေလးငယ္အတြက္လည္း အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ဤသို႔ ေသာအမႈမ်ား မက်ဴးလြန္မိေစရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ယခုျပစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္မေပးလိုေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေရွ႕ေနကေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေမာကၡမဂၢဇင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...