ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုရီးယားခရီးစဥ္ (ရိုက္တာရုပ္သံဖိုင္...)

Monday, 28 January 2013

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုရီးယားခရီးစဥ္ (ရိုက္တာရုပ္သံဖိုင္...)


ဓာတ္ပံု ကိုရီးယားသတင္း႒ာနမ်ားမွ..
အေမစုအား ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ားမွ ဤသို႔ၾကိဳဆုိ ဂုဏ္ျပဳၾကသည္.
by- .demowaiyan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...