ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “အဆုိေတာ္႐ွာကီရာ သားဦးေလး ေမြးဖြား”

Wednesday, 23 January 2013

“အဆုိေတာ္႐ွာကီရာ သားဦးေလး ေမြးဖြား”


Photo: “အဆုိေတာ္႐ွာကီရာ သားဦးေလး ေမြးဖြား”

ကိုလံဘီယာ Popဂီတ အဆိုေတာ္ ရွာကီရာသည္ ယခုအခါ သားဦးေလး ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အီတလီ၏ ဖက္ရွင္ၿမိဳ႕ေတာ္ အမည္ျဖစ္သည့္ မီလန္ဆိုေသာ စကားလံုးကို ရွာကီရာႏွင့္ သူမ၏ခ်စ္သူ ဘာစီလိုနာ ေဘာလံုးသမား ဂ်ရတ္ပီေကးတို႔က ကေလးငယ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။ 

စပိန္ႏုိင္ငံ၊ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕တြင္ မီလန္ကို အဂၤါေန႔က ဖြားျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွာကီရာ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ "မီလန္ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဆလာဗစ္ ဘာသာအရ ျမတ္ႏိုးသဒၶါမႈ၊ ေရွးေဟာင္း ရိုမန္ ဘာသာအရ ထက္သန္ၿပီး အားစိုက္မႈ၊ ဆန္စကာ့တ္ ေဝါဟာရအရ တစ္သားတည္း ေပါင္းစည္းမႈ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ထြက္ေပၚေစပါတယ္"ဟု ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရးသားထားသည္။

Planet Myanmar Networkကိုလံဘီယာ Popဂီတ အဆိုေတာ္ ရွာကီရာသည္ ယခုအခါ သားဦးေလး ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အီတလီ၏ ဖက္ရွင္ၿမိဳ႕ေတာ္ အမည္ျဖစ္သည့္ မီလန္ဆိုေသာ စကားလံုးကို ရွာကီရာႏွင့္ သူမ၏ခ်စ္သူ ဘာစီလိုနာ ေဘာလံုးသမား ဂ်ရတ္ပီေကးတို႔က ကေလးငယ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။

စပိန္ႏုိင္ငံ၊ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕တြင္ မီလန္ကို အဂၤါေန႔က ဖြားျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွာကီရာ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ "မီလန္ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဆလာဗစ္ ဘာသာအရ ျမတ္ႏိုးသဒၶါမႈ၊ ေရွးေဟာင္း ရိုမန္ ဘာသာအရ ထက္သန္ၿပီး အားစိုက္မႈ၊ ဆန္စကာ့တ္ ေဝါဟာရအရ တစ္သားတည္း ေပါင္းစည္းမႈ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ထြက္ေပၚေစပါတယ္"ဟု ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရးသားထားသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...