ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ဆူမားၾတား ကြၽန္းေပၚတြင္ မိုးသည္းထန္ မႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္း မိုးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန

Monday, 28 January 2013

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ဆူမားၾတား ကြၽန္းေပၚတြင္ မိုးသည္းထန္ မႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္း မိုးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ဆူမားၾတား ကြၽန္းေပၚတြင္ မိုးသည္းထန္ မႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္း မိုးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ဆူမားၾတား ကြၽန္းေပၚတြင္ မိုးသည္းထန္ မႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္း မိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၄ ဦး ေသဆုံးကာ ၁၈ ဦး ေပ်ာက္ဆုံး လ်က္ရွိေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား အရာရွိမ်ားက ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
အေနာက္ ဆူမားၾတားရွိ Agam ခ႐ိုင္တြင္ မိုးသည္းထန္ မႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါး သက္သာေရး ေအဂ်င္စီ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရ ဆူတိုပိုပါဝို ႏူဂ႐ိုဟိုက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ဇန္နဝါရီ လအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ကာတာတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လူ ၃၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၄၆,ဝဝဝ ခန္႔အား ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ ေစခဲ့ရေၾကာင္း ႏူဂ႐ိုဟိုက AFP သတင္း ဌာနသို႔ အေစာပိုင္း တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/5533-2013-01-28-14-53-45#.UQZSUp28B8E

ေအးခ်မ္းမြန္မွ  ျမ၀တီ တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

င္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ဆူမားၾတား ကြၽန္းေပၚတြင္ မိုးသည္းထန္ မႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္း မိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၄ ဦး ေသဆုံးကာ ၁၈ ဦး ေပ်ာက္ဆုံး လ်က္ရွိေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား အရာရွိမ်ားက ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။အေနာက္ ဆူမားၾတားရွိ Agam ခ႐ိုင္တြင္ မိုးသည္းထန္ မႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါး သက္သာေရး ေအဂ်င္စီ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရ ဆူတိုပိုပါဝို ႏူဂ႐ိုဟိုက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ဇန္နဝါရီ လအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ကာတာတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လူ ၃၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၄၆,ဝဝဝ ခန္႔အား ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ ေစခဲ့ရေၾကာင္း ႏူဂ႐ိုဟိုက AFP သတင္း ဌာနသို႔ အေစာပိုင္း တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...