ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စာေမးပြဲေျဖေနစဥ္ ေမးခြန္းကို ျပင္ပယူထုတ္မႈျဖစ္ပြား

Tuesday, 29 January 2013

စာေမးပြဲေျဖေနစဥ္ ေမးခြန္းကို ျပင္ပယူထုတ္မႈျဖစ္ပြား

စာေမးပြဲေျဖေနစဥ္ ေမးခြန္းကို ျပင္ပယူထုတ္မႈျဖစ္ပြား


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာဂါစကီၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ စာေမးပြဲေျဖေနစဥ္ မိမိရရွိထားသည့္ ေမးခြန္းကို စာေျဖခန္းထဲမွ ယူထုတ္သြားၿပီး ျပင္ပတြင္ေစာင့္ေနသည့္ က်ဴရွင္ဆရာကို ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စာေျဖဌာနမွေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ဌာနတြင္ ဤအမႈသည္ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကြပ္ကဲ ရာတြင္ ဆရာအလံုအေလာက္ မထားေပးႏိုင္မႈအတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း၊ ထို ေမးခြန္းကို အင္တာနက္ေပၚ သို႔ တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္မည္ထင္သည္ဟု ဆိုသည္။

စာေျဖဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စာေမးပြဲေျဖသည့္ မိန္းကေလးသည္ ႀကီးၾကပ္သူဆရာထံ အျပင္ ထြက္ခြင့္ေတာင္းေၾကာင္း၊ ထိုေန႔က ပထဝီ၊ သမိုင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာရပ္ကို ေျဖဆိုရေၾကာင္း၊ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ စာေမးပြဲစတင္ၿပီး မိနစ္ ၃၀ အၾကာတြင္ စာေျဖသူ မိန္းကေလးမွ အျပင္ထြက္ခြင့္ေတာင္းျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ စာေျဖခန္းထဲမွ ထြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဂိတ္ဝသို႔သြားၿပီး၊ ဂိတ္ဝအနီးတြင္ ေစာင့္ေနေသာ က်ဴရွင္ဆရာ လက္အတြင္းသို႔ ထိုေမးခြန္းစာအုပ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္သူက သူမအခန္းတြင္း ထြက္သြားၿပီးမွ သူမေနရာတြင္ ေမးခြန္းစာအုပ္မရွိျခင္းကို သတိထား လိုက္မိသည္။ ျပန္ဝင္လာေသာသူမကို ေမးခြန္းစာအုပ္ ဘယ္ေရာက္သြားသနည္းဟု ေမးရာတြင္ ေျဖဆိုျခင္း မရွိ သျဖင့္  ႀကီးၾကပ္သူဆရာက ရဲမ်ားကိုေခၚယူခဲ့သည္။

နာဂါစကီ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေျပာၾကားရာတြင္ စာေျဖသူကေလးမသည္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနခ်ိန္တြင္ ေမးခြန္းစာအုပ္ကို အျပင္သို႔ ယူထုတ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္ကို မသိေၾကာင္း၊ က်ဴရွင္ဆရာကလည္း ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ကို မသိသျဖင့္ တပည့္ျဖစ္သူ၏ ေျဖဆိုခဲ့မႈအေပၚတြင္ အမွတ္မည္မွ်ရသည္ ကို စစ္ေဆးလိုေသာေၾကာင့္သာ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရဲမ်ားကမူ ယခုျဖစ္ပြားသည့္ ကိစၥမွာ သာမန္နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ျဖစ္သျဖင့္ မီဒီယာကို အက်ယ္မဖြၾကရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံထားသည္။

စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေပးရသည့္ ကါဝါဆု အမ်ဳိးသမီးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႏိုဘို႐ု ႏိုႏိုမူရာက အမွန္မွာ ေက်ာင္းသူ အတန္းအျပင္ထြက္သြားစဥ္ကတည္းက စစ္ေဆးရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတြင္ တာဝန္ရွိ ေၾကာင္း၊ ယခုလို ျပင္ပသို႔ ေမးခြန္းကို ထုတ္သြားၿပီးမွ သိရွိရျခင္းအေပၚ မိမိတြင္ တာဝန္ရွိပါသျဖင့္ ေတာင္းပန္ပါ ေၾကာင္း မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း
Published on Monday, 28 January 2013 04:21
Written by ေရႊေမာင္

ေအးခ်မ္းမြန္မွ   ေမာကၡ တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာဂါစကီၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ စာေမးပြဲေျဖေနစဥ္ မိမိရရွိထားသည့္ ေမးခြန္းကို စာေျဖခန္းထဲမွ ယူထုတ္သြားၿပီး ျပင္ပတြင္ေစာင့္ေနသည့္ က်ဴရွင္ဆရာကို ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စာေျဖဌာနမွေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ဌာနတြင္ ဤအမႈသည္ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကြပ္
ကဲ ရာတြင္ ဆရာအလံုအေလာက္ မထားေပးႏိုင္မႈအတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း၊ ထို ေမးခြန္းကို အင္တာ
နက္ေပၚ သို႔ တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္မည္ထင္သည္ဟု ဆိုသည္။

စာေျဖဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စာေမးပြဲေျဖသည့္ မိန္းကေလးသည္ ႀကီးၾကပ္သူဆရာထံ အျပင္ ထြက္ခြင့္ေတာင္းေၾကာင္း၊ ထိုေန႔က ပထဝီ၊ သမိုင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာရပ္ကို ေျဖဆိုရေၾကာင္း၊ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ စာေမးပြဲစတင္ၿပီး မိနစ္ ၃၀ အၾကာတြင္ စာေျဖသူ မိန္းကေလးမွ အျပင္ထြက္ခြင့္ေတာင္းျခင္း
ဖစ္ ေၾကာင္း၊ စာေျဖခန္းထဲမွ ထြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဂိတ္ဝသို႔သြားၿပီး၊ ဂိတ္ဝအနီးတြင္ ေစာင့္ေနေသာ က်ဴရွင္
ဆရာ လက္အတြင္းသို႔ ထိုေမးခြန္းစာအုပ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္သူက သူမအခန္းတြင္း ထြက္သြားၿပီးမွ သူမေနရာတြင္ ေမးခြန္းစာအုပ္မရွိျခင္းကို သတိ
ထား လိုက္မိသည္။ ျပန္ဝင္လာေသာသူမကို ေမးခြန္းစာအုပ္ ဘယ္ေရာက္သြားသနည္းဟု ေမးရာတြင္ ေျဖ
ဆိုျခင္း မရွိ သျဖင့္ ႀကီးၾကပ္သူဆရာက ရဲမ်ားကိုေခၚယူခဲ့သည္။

နာဂါစကီ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေျပာၾကားရာတြင္ စာေျဖသူကေလးမသည္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနခ်ိန္တြင္ ေမးခြန္းစာအုပ္
ကို အျပင္သို႔ ယူထုတ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္ကို မသိေၾကာင္း၊ က်ဴရွင္ဆရာကလည္း ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ကို မသိသျဖင့္ တပည့္ျဖစ္သူ၏ ေျဖဆိုခဲ့မႈအေပၚတြင္ အမွတ္မည္မွ်ရသည္ ကို စစ္ေဆးလိုေသာေၾကာင့္သာ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရဲမ်ားကမူ ယခုျဖစ္ပြား
သည့္ ကိစၥမွာ သာမန္နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ျဖစ္သျဖင့္ မီဒီယာကို အက်ယ္မဖြၾက
ရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံထားသည္။

စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေပးရသည့္ ကါဝါဆု အမ်ဳိးသမီးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႏိုဘို႐ု ႏိုႏိုမူရာက အမွန္မွာ ေက်ာင္းသူ အတန္းအျပင္ထြက္သြားစဥ္ကတည္းက စစ္ေဆးရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတြင္ တာဝန္ရွိ
 ေၾကာင္း၊ ယခုလို ျပင္ပသို႔ ေမးခြန္းကို ထုတ္သြားၿပီးမွ သိရွိရျခင္းအေပၚ မိမိတြင္ တာဝန္ရွိပါသျဖင့္ ေတာင္း
ပန္ပါ ေၾကာင္း မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း
Published on Monday, 28 January 2013 04:21
Written by ေရႊေမာင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...