ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေလးေလးနက္နက္ – ေနာေနာ္ (CD)

Saturday, 19 January 2013

ေလးေလးနက္နက္ – ေနာေနာ္ (CD)
 Nor Naw/
01 ေက်နပ္တယ္ – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 4.3Mb
02 ဒီထက္ပိုၿပီး – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 2.9Mb
03 ေလဟာနယ္ – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 2.9Mb
04 ခဏမ်က္စိမွိတ္ၿပီး – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 3.8Mb
05 ညခ်စ္သူ – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 3.7Mb
06 ရိုးရိုးေလးပဲ – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 3.2Mb
07 အဆိပ္နဲ႔လူ – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 2.8Mb
08 မလာခ်င္ပါနဲ႔ – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 3.1Mb
09 ဆံုးရွႈံး – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 3.3Mb
10 အသည္းကြဲမိုက္ကရိုဖုန္း – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 3.0Mb
11 စဥ္းစား – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 3.2Mb
12 မွားတယ္ – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 3.7Mb
13 ေလးေလးနက္နက္ – ေနာေနာ္ @ MAMC.mp3 4.2Mb
All: 44.2Mb (13 files)
ေလးေလးနက္နက္ – ေနာေနာ္ (CD) All Files Download With Mediafirefrom-.myanmarallmusicchannel.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...