ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွားနိုင္ငံရွိျမန္မာပရဟိတအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုမည္ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူ

Saturday, 19 January 2013

မေလးရွားနိုင္ငံရွိျမန္မာပရဟိတအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုမည္ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူ

Photo: ၁၉.၁.၂ဝ၁၃ နံနက္ (၈း၂၅) နာရီ MAI ေလယာဥ္ျဖင့္
မေလးရွားနိုင္ငံသို ့ထြက္ခြာသည့္နာေရးကူညီမူအသင္း(ရန္ကုန္)
ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူ၊အတြင္းေရးမွဴးေဒၚေရႊဇီးကြက္နွင့္အဖြဲ ့သည္
မေလးရွားနိုင္ငံရွိျမန္မာပရဟိတအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုမည္ျဖစ္ျပီး
၂၈.၁.၂ဝ၁၃ ညေန (၃းဝဝ) နာရီ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Popular Journal၁၉.၁.၂ဝ၁၃ နံနက္ (၈း၂၅) နာရီ MAI ေလယာဥ္ျဖင့္
မေလးရွားနိုင္ငံသို ့ထြက္ခြာသည့္နာေရးကူညီမူအသင္း(ရန္ကုန္)
ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူ၊အတြင္းေရးမွဴးေဒၚေရႊဇီးကြက္နွင့္အဖြဲ ့သည္
မေလးရွားနိုင္ငံရွိျမန္မာပရဟိတအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုမည္ျဖစ္ျပီး
၂၈.၁.၂ဝ၁၃ ညေန (၃းဝဝ) နာရီ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Popular Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...