ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၂၀၁၂ Miss Tourism မိုးသေခ်ၤက ခရီးသြာ းသံတမန္အျဖစ္ သြားေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္

Friday, 18 January 2013

၂၀၁၂ Miss Tourism မိုးသေခ်ၤက ခရီးသြာ းသံတမန္အျဖစ္ သြားေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္

ျမန္မာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ဖို ့အခြင့္အလမ္းေတြရလာမယ့္ ၂၀၁၃ အာဆီယံ ခရီးသြားျပပြဲကို ၂၀၁၂ Miss Tourism မိုးသေခ်ၤက ခရီးသြာ းသံတမန္အျဖစ္ သြားေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသတင္းကို ဦးညီငယ္ကေပးပို ့ထားပါတယ္။ရိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္-ညီငယ္။
dvb

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...