ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြား လြန္မႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္သူ အမ်ဳိးသမီး ၁၃ ႏွစ္ၾကာ ေဝဒနာ ခံစားၿပီး အသက္ ၃၄ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္

Friday, 18 January 2013

ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြား လြန္မႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္သူ အမ်ဳိးသမီး ၁၃ ႏွစ္ၾကာ ေဝဒနာ ခံစားၿပီး အသက္ ၃၄ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္


Photo: ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြား လြန္မႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္သူ အမ်ဳိးသမီး ၁၃ ႏွစ္ၾကာ ေဝဒနာ ခံစားၿပီး အသက္ ၃၄ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္


ကမၻာ့ အဆိုး ရြားဆံုးႏွင့္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ျဖစ္သည့္ ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားလြန္မႈ ေရာဂါခံစား ေနရသည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ ၎ေဝဒနာအား ၁၃ ႏွစ္ၾကာ ခံစား ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္က ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေရာဂါသည္ ေဆးပညာ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ား အရ ျဖစ္ေခါင့္ျဖစ္ခဲ ရွားရွားပါးပါး အေျခ အေန တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု လက္စ္ဗီးဂတ္စ္ ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ အရြယ္ တန္ယာအန္ဂတ္စ္ အမည္ရွိ ၎အမ်ဳိး သမီးသည္ ငယ္ရြယ္ လွပစဥ္ အခ်ိန္က သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ စိတ္ကူး ယဥ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ ေဆးပညာ အရ ရွားပါးသည့္ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ မရပ္မနား ႀကီးထြားမႈ ေရာဂါ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။

သူမသည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ မတိုင္မီ အရပ္မွာ ပံုမွန္ ၅ ေပ ၁၁ လက္မသာ ရွိၿပီး ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ ၁၁၅ ေပါင္ရွိကာ သြယ္လ်ေသာ ခႏၶာကိုယ္ ရွိသူျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဖက္ရွင္အလွ ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ ခဲ့ဖူးၿပီး အကကိုလည္း ႏွစ္သက္ ခုံမင္သူ ျဖစ္ကာ သူမ၌ ခ်စ္သူတစ္ဦး ရွိခဲ့ ဖူးေလသည္။သို႔ေသာ္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ အေရာက္တြင္ သူမ၏ လက္မ်ား ႀကီးထြား လာသည္ကို စတင္ သတိထားမိ လာခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္တြင္ တန္ယာသည္ ၂၂ ႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အခါ သူမ၏ ကိုယ္ခႏၶာမွာ သံုးလက္မ ပို၍ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။တန္ယာ၏ ေရာဂါမွာ ကင္ဆာ မဟုတ္ေသာ ဂလင္းအက်ိတ္ အဖုမွ ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြား ေစသည့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား အလြန္အမင္း ထြက္ေစသည့္ acromegaly ေရာဂါ ျဖစ္သည္ကို အထူးကု ဆရာဝန္ တစ္ဦးက ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

တန္ယာ၏ ပစ္က်ဴ ထရီဂလင္း ဝန္းက်င္တြင္ အက်ိတ္္ အဖုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၎အက်ိတ္ အဖုမ်ားက သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္ တြင္းသို႔ ႀကီးထြား ေဟာ္မုန္းမ်ား အဆမတန္ ထုတ္လႊတ္ မႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ အလြန္အမင္း ႀကီးထြား လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာႀကီး တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။သူမ၏ ေရာဂါ အေျခ အေနသည္ မစ္ခ်ီဂန္ ျပည္နယ္၌ Walmart ကုမၸဏီ၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ ယူစဥ္ႏွင့္ သူမ ခ်စ္သူႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ပို၍ ဆိုးရြား လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ကမၻာ့ အဆိုး ရြားဆံုးႏွင့္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ျဖစ္သည့္ ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားလြန္မႈ ေရာဂါခံစား ေနရသည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ ၎ေဝဒနာအား ၁၃ ႏွစ္ၾကာ ခံစား ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္က ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေရာဂါသည္ ေဆးပညာ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ား အရ ျဖစ္ေခါင့္ျဖစ္ခဲ ရွားရွားပါးပါး အေျခ အေန တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု လက္စ္ဗီးဂတ္စ္ ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ အရြယ္ တန္ယာအန္ဂတ္စ္ အမည္ရွိ ၎အမ်ဳိး သမီးသည္ ငယ္ရြယ္ လွပစဥ္ အခ်ိန္က သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ စိတ္ကူး ယဥ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ ေဆးပညာ အရ ရွားပါးသည့္ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ မရပ္မနား ႀကီးထြားမႈ ေရာဂါ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။

သူမသည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ မတိုင္မီ အရပ္မွာ ပံုမွန္ ၅ ေပ ၁၁ လက္မသာ ရွိၿပီး ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ ၁၁၅ ေပါင္ရွိကာ သြယ္လ်ေသာ ခႏၶာကိုယ္ ရွိသူျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဖက္ရွင္အလွ ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ ခဲ့ဖူးၿပီး အကကိုလည္း ႏွစ္သက္ ခုံမင္သူ ျဖစ္ကာ သူမ၌ ခ်စ္သူတစ္ဦး ရွိခဲ့ ဖူးေလသည္။သို႔ေသာ္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ အေရာက္တြင္ သူမ၏ လက္မ်ား ႀကီးထြား လာသည္ကို စတင္ သတိထားမိ လာခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္တြင္ တန္ယာသည္ ၂၂ ႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အခါ သူမ၏ ကိုယ္ခႏၶာမွာ သံုးလက္မ ပို၍ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။တန္ယာ၏ ေရာဂါမွာ ကင္ဆာ မဟုတ္ေသာ ဂလင္းအက်ိတ္ အဖုမွ ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြား ေစသည့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား အလြန္အမင္း ထြက္ေစသည့္ acromegaly ေရာဂါ ျဖစ္သည္ကို အထူးကု ဆရာဝန္ တစ္ဦးက ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

တန္ယာ၏ ပစ္က်ဴ ထရီဂလင္း ဝန္းက်င္တြင္ အက်ိတ္္ အဖုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၎အက်ိတ္ အဖုမ်ားက သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္ တြင္းသို႔ ႀကီးထြား ေဟာ္မုန္းမ်ား အဆမတန္ ထုတ္လႊတ္ မႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ အလြန္အမင္း ႀကီးထြား လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာႀကီး တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။သူမ၏ ေရာဂါ အေျခ အေနသည္ မစ္ခ်ီဂန္ ျပည္နယ္၌ Walmart ကုမၸဏီ၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ ယူစဥ္ႏွင့္ သူမ ခ်စ္သူႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ပို၍ ဆိုးရြား လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...