ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Smoke Effect ေလးကိုု photo ေတြမွာအလြယ္တကူထည့္ခ်င္လား...

Thursday, 24 January 2013

Smoke Effect ေလးကိုု photo ေတြမွာအလြယ္တကူထည့္ခ်င္လား...

Photo: ဒိီလုုိ Smoke Effect ေလးကိုု photo ေတြမွာအလြယ္တကူထည့္ခ်င္လား... မခက္ပါဘူး.. လြယ္လြယ္ေလးပါ... :)
ဘယ္လိုုဆြဲလဲ Smoke ကိုုဘာညာ စိတ္၀င္စားဖိုု႔ စိတ္ပူဖိုု႔မလိုုပါဘူး.. Brush File ေလးသာ Download ဆြဲလိုုက္ပါ... ေကာင္းေကာင္းလန္းလိုု႔ရပါၿပီ...

Download Brush: http://www.mediafire.com/?3b2pucw93wmh4bi

Brush ကိုုဘယ္လိုု Install လုုပ္ရမလဲမသိသူေတြအတြက္

Brush File (.abr) ေတြကိုုဘယ္လိုု Install လုုပ္ရမလဲသိခ်င္သူေတြအတြက္ပါ.. သိၿပီးသူေတြလဲရွိမွာပါ... လြယ္ကူေပမဲ့မသိသူေတြအတြက္ပါ...

How to Install Brush in Photoshop
---------------------------------
Step 1
Open Photoshop then create a new document or open one that you are working on.

Step 2
Select the brush tool from the tools palette then right click anywhere on the document window. Click on the flyout menu on the top right then choose Load brushes. You can also choose Replace Brushes if you wish to replace your palette of brushes with the new brushes you just downloaded. Browse for the Photoshop brush file that you just downloaded then click OK.

Step 3
The brushes you just loaded will appear in the bottom of the list.
Congratulations! You just loaded a brush into Photoshop. Now you can select any brush from the list and use it in your document.

ITgroup
Posted by Vandever Keneshirozဒိီလုုိ Smoke Effect ေလးကိုု photo ေတြမွာအလြယ္တကူထည့္ခ်င္လား... မခက္ပါဘူး.. လြယ္လြယ္ေလးပါ... :)
ဘယ္လိုုဆြဲလဲ Smoke ကိုုဘာညာ စိတ္၀င္စားဖိုု႔ စိတ္ပူဖိုု႔မလိုုပါဘူး.. Brush File ေလးသာ Download ဆြဲလိုုက္ပါ... ေကာင္းေကာင္းလန္းလိုု႔ရပါၿပီ...

Download Brush: http://www.mediafire.com/?3b2pucw93wmh4bi

Brush ကိုုဘယ္လိုု Install လုုပ္ရမလဲမသိသူေတြအတြက္

Brush File (.abr) ေတြကိုုဘယ္လိုု Install လုုပ္ရမလဲသိခ်င္သူေတြအတြက္ပါ.. သိၿပီးသူေတြလဲရွိမွာပါ... လြယ္ကူေပမဲ့မသိသူေတြအတြက္ပါ...

How to Install Brush in Photoshop
---------------------------------
Step 1
Open Photoshop then create a new document or open one that you are working on.

Step 2
Select the brush tool from the tools palette then right click anywhere on the document window. Click on the flyout menu on the top right then choose Load brushes. You can also choose Replace Brushes if you wish to replace your palette of brushes with the new brushes you just downloaded. Browse for the Photoshop brush file that you just downloaded then click OK.

Step 3
The brushes you just loaded will appear in the bottom of the list.
Congratulations! You just loaded a brush into Photoshop. Now you can select any brush from the list and use it in your document.

ITgroup
Posted by Vandever Keneshiroz

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...