ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၾကက္ဥမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္မႈ လူႏွင့္စမ္းသပ္ရန္ က်န္ေနေသး

Thursday, 24 January 2013

ၾကက္ဥမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္မႈ လူႏွင့္စမ္းသပ္ရန္ က်န္ေနေသး


Photo: ၾကက္ဥမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္မႈ လူႏွင့္စမ္းသပ္ရန္ က်န္ေနေသး
Thursday, January 24, 2013

ၾကက္ဥမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္မႈတြင္ လူႏွင့္ စမ္းသပ္ ရန္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန 
(ေအာက္ျမန္ မာျပည္)မွ သိရသည္။

လတ္တေလာ၌ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားကို သိုးႏွင့္ျမင္းမွ ထုတ္လုပ္
လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမင္းမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲလာ
သည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းကိုင္ တြယ္ရ လြယ္ကူေသာ သိုးမွသာ အဓိကထုတ္လုပ္ေန ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ၾကက္ဥမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ေရးအတြက္ သုေတသနစမ္းသပ္မႈကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ၾကြက္မ်ားႏွင့္ ထိုေျမြဆိပ္ေျဖေဆး၏ အာနိသင္အား စမ္းသပ္ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေဆးဝါးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမ်ာက္ႏွင့္လူတို႔တြင္ စမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေဆးပညာက်င့္ ဝတ္မ်ားအရ အဆိုပါ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးအား လူႏွင့္ စမ္းသပ္ရန္ အခက္ ေတြ႕ေနေၾကာင္း ေဆးသု ေတသနဦးစီးဌာန(ေအာက္ ျမန္မာျပည္)
မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္က ေျပာ သည္။

ၾကက္ဥမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးအားေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါက အျခားေသာ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားထုတ္လုပ္မႈထက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာေစႏိုင္မည့္ အျပင္ ေျမြကိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရကိုလည္း အ ေတာ္အတန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္မံေျပာသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္ေျမြ ကိုက္ခံရသည့္ လူနာေပါင္း တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္မွ တစ္ေသာင္းခြဲၾကား ရွိသည့္အနက္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဆိပ္ရွိေသာေျမြကိုက္ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

Popular Myanmar News Journalၾကက္ဥမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္မႈတြင္ လူႏွင့္ စမ္းသပ္ ရန္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန
(ေအာက္ျမန္ မာျပည္)မွ သိရသည္။

လတ္တေလာ၌ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားကို သိုးႏွင့္ျမင္းမွ ထုတ္လုပ္
လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမင္းမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲလာ
သည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းကိုင္ တြယ္ရ လြယ္ကူေသာ သိုးမွသာ အဓိကထုတ္လုပ္ေန ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ၾကက္ဥမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ေရးအတြက္ သုေတသနစမ္းသပ္မႈကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ၾကြက္မ်ားႏွင့္ ထိုေျမြဆိပ္ေျဖေဆး၏ အာနိသင္အား စမ္းသပ္ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေဆးဝါးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမ်ာက္ႏွင့္လူတို႔တြင္ စမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေဆးပညာက်င့္ ဝတ္မ်ားအရ အဆိုပါ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးအား လူႏွင့္ စမ္းသပ္ရန္ အခက္ ေတြ႕ေနေၾကာင္း ေဆးသု ေတသနဦးစီးဌာန(ေအာက္ ျမန္မာျပည္)
မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္က ေျပာ သည္။

ၾကက္ဥမွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးအားေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါက အျခားေသာ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားထုတ္လုပ္မႈထက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာေစႏိုင္မည့္ အျပင္ ေျမြကိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရကိုလည္း အ ေတာ္အတန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္မံေျပာသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္ေျမြ ကိုက္ခံရသည့္ လူနာေပါင္း တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္မွ တစ္ေသာင္းခြဲၾကား ရွိသည့္အနက္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဆိပ္ရွိေသာေျမြကိုက္ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...