ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရႊစည္းခံု အေဖထက္သားတစ္လဦးနတ္ရုပ္မွ ေရႊပြတ္ယူခံရ

Thursday, 24 January 2013

ေရႊစည္းခံု အေဖထက္သားတစ္လဦးနတ္ရုပ္မွ ေရႊပြတ္ယူခံရ


Photo: ေရႊစည္းခံု အေဖထက္သားတစ္လဦးနတ္ရုပ္မွ ေရႊပြတ္ယူခံရ
Thursday, January 24, 2013

ပုဂံ-ေညာင္ဦးရွိ ေရႊစည္းခုံ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ပရ၀ဏ္တြင္း အေနာက္
ဥပစာရွိ အေဖေရႊညိဳသင္ႏွင္႔ သားေတာ္ ေရႊစကားနတ္ (အေဖထက္သား
တစ္လဦး)နတ္ရုပ္ထုမွ ေရႊမ်ားပြတ္ယူခံရမႈ ျဖစ္ပြားခဲ ႔ေၾကာင္း ေရႊစည္းခံု
လံုုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားထံက သိရသည္။

ထုိကိစၥရပ္အား လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႔မွ မည္သူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္ထံကုိမွ် အေၾကာင္းၾကားျခင္း ခြင္႔ျပဳခ်က္ေတာင္းျခင္းမရွိပဲ
ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

“နတ္ရုပ္ကိုေရႊခ်ထားတာၾကာၿပီဆိုေတာ႔ ေရႊေတြက ဖုထစ္ေနတယ္၊အဲ႔ဒါကို ခြာယူေနၾကတာ၊ သူတို႔ ဘယ္သူ႕မွ မေျပာဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ႕လို႔ ဥကၠ႒သြားေျပာတယ္၊ ဥကၠ႒ကလိုက္ၾကည္႔ေပးၿပီးေတာ႔ သက္ဆိုင္ရာကို
လည္း အေၾကာင္းၾကားတယ္”ဟု ေရႊစည္းခံုလံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းကဆိုသည္။

အဆိုပါ နတ္ရုပ္ထုမွ ေရႊမ်ားခၽြတ္ယူေနသူမ်ားမွာ ကုိေဇာ္လတ္ေအာင္ႏွင္႔ အေပါင္းအပါ (၆)ဦးျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္
ေပးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

အဆုိပါ နတ္ရုပ္ထုမ်ားတြင္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းကုိ ေရွးႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာကပင္ အစဥ္အဆက္ ျပဳလုပ္လာခဲ႔သျဖင္႔ ေရႊမ်ား ဖုထစ္ေနသည္႔
အတြက္ ယခုကဲ႔သို႔ ေရႊမ်ားခၽြတ္ယူခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ ဇန္န၀ါရီလ(၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ေအာင္ကိုကိုလတ္(ျမစ္မခ)
Myit Makha Mediagroupပုဂံ-ေညာင္ဦးရွိ ေရႊစည္းခုံ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ပရ၀ဏ္တြင္း အေနာက္
ဥပစာရွိ အေဖေရႊညိဳသင္ႏွင္႔ သားေတာ္ ေရႊစကားနတ္ (အေဖထက္သား
တစ္လဦး)နတ္ရုပ္ထုမွ ေရႊမ်ားပြတ္ယူခံရမႈ ျဖစ္ပြားခဲ ႔ေၾကာင္း ေရႊစည္းခံု
လံုုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားထံက သိရသည္။

ထုိကိစၥရပ္အား လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႔မွ မည္သူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္ထံကုိမွ် အေၾကာင္းၾကားျခင္း ခြင္႔ျပဳခ်က္ေတာင္းျခင္းမရွိပဲ
ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

“နတ္ရုပ္ကိုေရႊခ်ထားတာၾကာၿပီဆိုေတာ႔ ေရႊေတြက ဖုထစ္ေနတယ္၊အဲ႔ဒါကို ခြာယူေနၾကတာ၊ သူတို႔ ဘယ္သူ႕မွ မေျပာဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ႕လို႔ ဥကၠ႒သြားေျပာတယ္၊ ဥကၠ႒ကလိုက္ၾကည္႔ေပးၿပီးေတာ႔ သက္ဆိုင္ရာကို
လည္း အေၾကာင္းၾကားတယ္”ဟု ေရႊစည္းခံုလံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းကဆိုသည္။

အဆိုပါ နတ္ရုပ္ထုမွ ေရႊမ်ားခၽြတ္ယူေနသူမ်ားမွာ ကုိေဇာ္လတ္ေအာင္ႏွင္႔ အေပါင္းအပါ (၆)ဦးျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္
ေပးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

အဆုိပါ နတ္ရုပ္ထုမ်ားတြင္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းကုိ ေရွးႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာကပင္ အစဥ္အဆက္ ျပဳလုပ္လာခဲ႔သျဖင္႔ ေရႊမ်ား ဖုထစ္ေနသည္႔
အတြက္ ယခုကဲ႔သို႔ ေရႊမ်ားခၽြတ္ယူခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ ဇန္န၀ါရီလ(၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ေအာင္ကိုကိုလတ္(ျမစ္မခ)
Myit Makha Mediagroup

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...