ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ားအားဖလင္စနစ္မွ ဒီဂ်စ္္တယ္စနစ္သို့ ေျပာင္းလဲျပသရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိTechnicolor Asiaကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

Monday, 21 January 2013

ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ားအားဖလင္စနစ္မွ ဒီဂ်စ္္တယ္စနစ္သို့ ေျပာင္းလဲျပသရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိTechnicolor Asiaကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္


Photo: ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ားအားဖလင္စနစ္မွ ဒီဂ်စ္္တယ္စနစ္သို့ ေျပာင္းလဲျပသရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိTechnicolor Asiaကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
____________________________________________________
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိTechnicolor Asiaကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္ အ စည္း႐ံုးတို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ႐ုပ္ရွင္မ်ားအားယခင္ဖလင္ စနစ္မွ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျပသႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ 
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာေခတ္သစ္တစ္ေခတ္ရဲ႕ အခ်ဳိးအေကြ႕ကိုေရာက္ ရွိေနပါၿပီ။ မူလဖလင္ကိုသာစြဲကိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔႐ုပ္ရွင္ ေလာကဟာေခတ္အနည္းငယ္တြင္းမွာပဲေမွးမိွန္ၿပီးေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့ မွာပါ'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္းကေျပာသည္။

႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ထိုေျပာင္း လဲမႈေပၚတြင္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းလုပ္ေဆာင္သြား ၾကရန္လိုေၾကာင္း ¤င္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

''ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြကို ႐ုပ္ရွင္ေလာကထဲမွာရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ဒီအစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔တင္မလံုေလာက္ပါဘူး။ ပံ့ပိုးကူညီမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မိတ္ဖက္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကပါ ဒီေျပာင္းလဲမႈမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူဟန္ခ်က္ညီညီသြားရပါမယ္။ ဒီလိုဟန္ခ်က္ညီညီေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာလွ်င္ ေခတ္စနစ္တစ္ခုကုိေျပာင္းလဲတဲ့ ေနရာမွာထိခိုက္ ရွရာနည္းနည္းနဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ေျပာင္းလဲသြားမွာပါ'' ဟု ¤င္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုအမ်ားစုမွာဖလင္စနစ္ျဖင့္ ျပသလ်က္ရွိေနၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းအဆိုပါစနစ္အစားဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျပသရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိTechnicolor Asiaကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။Technicolor Asiaကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ၁၉ ႏွစ္တာရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

''ႏိုင္ငံတကာကနည္းပညာေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚမွာလုိက္လံၿပီးေျပာင္းလဲေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာလိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်န္ေန ခဲ့ရမွာပါပဲ''ဟု ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းထြန္းေအာင္ ကေျပာသည္။
 
ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ျပသမႈစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီးပါက ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ ကားမ်ားအားလံုးကိုလည္းဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ႐ုိက္ကူးရ မည္ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ တစ္္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံု ၁၁၆ ႐ံုရွိၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားပံုမွန္ျပသလ်က္ရွိသည့္ ႐ံုမွာ ၆ဝေက်ာ္ခန္႔သာရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Messenger News Journalထိုင္းႏိုင္ငံရွိTechnicolor Asiaကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္ အ စည္း႐ံုးတို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ႐ုပ္ရွင္မ်ားအားယခင္ဖလင္ စနစ္မွ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျပသႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာေခတ္သစ္တစ္ေခတ္ရဲ႕ အခ်ဳိးအေကြ႕ကိုေရာက္ ရွိေနပါၿပီ။ မူလဖလင္ကိုသာစြဲကိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔႐ုပ္ရွင္ ေလာကဟာေခတ္အနည္းငယ္တြင္းမွာပဲေမွးမိွန္ၿပီးေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့ မွာပါ'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္းကေျပာသည္။

႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ထိုေျပာင္း လဲမႈေပၚတြင္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းလုပ္ေဆာင္သြား ၾကရန္လိုေၾကာင္း ¤င္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

''ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြကို ႐ုပ္ရွင္ေလာကထဲမွာရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ဒီအစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔တင္မလံုေလာက္ပါဘူး။ ပံ့ပိုးကူညီမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မိတ္ဖက္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကပါ ဒီေျပာင္းလဲမႈမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူဟန္ခ်က္ညီညီသြားရပါမယ္။ ဒီလိုဟန္ခ်က္ညီညီေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာလွ်င္ ေခတ္စနစ္တစ္ခုကုိေျပာင္းလဲတဲ့ ေနရာမွာထိခိုက္ ရွရာနည္းနည္းနဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ေျပာင္းလဲသြားမွာပါ'' ဟု ¤င္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုအမ်ားစုမွာဖလင္စနစ္ျဖင့္ ျပသလ်က္ရွိေနၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းအဆိုပါစနစ္အစားဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျပသရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိTechnicolor Asiaကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။Technicolor Asiaကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ၁၉ ႏွစ္တာရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

''ႏိုင္ငံတကာကနည္းပညာေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚမွာလုိက္လံၿပီးေျပာင္းလဲေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာလိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်န္ေန ခဲ့ရမွာပါပဲ''ဟု ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းထြန္းေအာင္ ကေျပာသည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ျပသမႈစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီးပါက ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ ကားမ်ားအားလံုးကိုလည္းဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ႐ုိက္ကူးရ မည္ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ တစ္္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံု ၁၁၆ ႐ံုရွိၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားပံုမွန္ျပသလ်က္ရွိသည့္ ႐ံုမွာ ၆ဝေက်ာ္ခန္႔သာရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Messenger News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...