ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရႊတိဂံုေစတီႏွင့္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားေျမငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေရး စပရိန္ကဲ့သို႔ေဒါက္တိုင္မ်ားထည့္သြင္းျပဳျပင္ရန္ ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ားအႀကံျပဳ

Monday, 21 January 2013

ေရႊတိဂံုေစတီႏွင့္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားေျမငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေရး စပရိန္ကဲ့သို႔ေဒါက္တိုင္မ်ားထည့္သြင္းျပဳျပင္ရန္ ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ားအႀကံျပဳ


Photo: ေရႊတိဂံုေစတီႏွင့္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားေျမငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေရး
စပရိန္ကဲ့သို႔ေဒါက္တိုင္မ်ားထည့္သြင္းျပဳျပင္ရန္ ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ားအႀကံျပဳ
____________________________________________________
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေရႊတိဂံုဘုရားႏွင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားေျမလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေရးအတြက္္ စပရိန္ ကဲ့သို႔ေသာေဆာက္လုပ္ေရးေဒါက္ တိုင္အႀကီးစား (သို႔မဟုတ္) ေဆာက္ ဦးေအာက္္ေျခအလယ္တြင္ အဂၤေတအႀကီးစားမ်ားကိုအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးထည့္သြင္းျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္းဂ်ပန္ပညာရွင္ ဖီယာဖိုတိုကအင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ေျမငလ်င္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ မယ္ဆိုတာအရင္တုန္းက ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ မွတ္တမ္းေတြ ျပန္ ၾကည့္ရတာေပါ့။ အေဆာက္ဦးေတြ ကို ႀကိဳတင္ျပင္ရင္ မၿပိဳဘူး။ မပ်က္ ဘူးေပါ့။ အက်ဳိးအျမတ္ မရွိဘူးလားဆိုေတာ့ လူမႈေရးလည္း ျဖစ္ရမယ္။ စီးပြားေရးလည္းျဖစ္ရမယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရားက ျမန္မာေတြအေလးအနက္ ထားတဲ့ သာသနိကအေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္သလိုယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္ '' ဟု ¤င္းပညာရွင္အားေခၚေဆာင္လာသူဂိုးဒင္းကီးကုမၸဏီ CEOဦးျမတ္ေကာင္း က ေျပာသည္။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၌ ပုဂံေဒသတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရႀကီးျခင္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္ ငလ်င္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊဘိုငလ်င္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းငလ်င္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ဂ်ပန္လူမ်ဳိးပညာရွင္ မစၥတာဖီယာဖိုတို႔သည္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ မႈမ်ားအားအဓိကထားေလ့လာ၍ သုေတသနျပဳလုပ္သူအင္ဂ်င္္နီယာပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာသက္ ဆုိင္ရာဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ လည္းေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
¤င္းစပရိန္ကဲ့သို႔ ေဒါက္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) ငလ်င္ဒဏ္ခံေျမေအာက္ အဂၤေတအႀကီးစားထည့္သြင္းျခင္းကိုတန္ဖိုးနည္းစြာျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ ေသာနည္းပညာအား ¤င္းမစၥတာဖီယာမိုတိုကဗီဒီယိုမွတ္တမ္းဖိုင္ျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္။
''သူကေရႊတိဂံုဘုရားကိုငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ ေဒါက္တိုင္ နည္းပညာနဲ႔ အဂၤေတေဖာင္ေဒးရွင္းထိုင္တာကိုေျပာျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကဘုရားနဲ႔ ပတ္ သက္ရင္ အထိမခံေတာ့ ဒါမ်ဳိးလုပ္ ဖို႔ကမလြယ္ပါဘူး'' ဟုယင္းေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သူအင္ဂ်င္္ နီယာတစ္ဦးကလည္းေျပာသည္။

Messenger News Journalရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေရႊတိဂံုဘုရားႏွင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားေျမလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေရးအတြက္္ စပရိန္ ကဲ့သို႔ေသာေဆာက္လုပ္ေရးေဒါက္ တိုင္အႀကီးစား (သို႔မဟုတ္) ေဆာက္ ဦးေအာက္္ေျခအလယ္တြင္ အဂၤေတအႀကီးစားမ်ားကိုအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးထည့္သြင္းျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္းဂ်ပန္ပညာရွင္ ဖီယာဖိုတိုကအင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ေျမငလ်င္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ မယ္ဆိုတာအရင္တုန္းက ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ မွတ္တမ္းေတြ ျပန္ ၾကည့္ရတာေပါ့။ အေဆာက္ဦးေတြ ကို ႀကိဳတင္ျပင္ရင္ မၿပိဳဘူး။ မပ်က္ ဘူးေပါ့။ အက်ဳိးအျမတ္ မရွိဘူးလားဆိုေတာ့ လူမႈေရးလည္း ျဖစ္ရမယ္။ စီးပြားေရးလည္းျဖစ္ရမယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရားက ျမန္မာေတြအေလးအနက္ ထားတဲ့ သာသနိကအေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္သလိုယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္ '' ဟု ¤င္းပညာရွင္အားေခၚေဆာင္လာသူဂိုးဒင္းကီးကုမၸဏီ CEOဦးျမတ္ေကာင္း က ေျပာသည္။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၌ ပုဂံေဒသတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရႀကီးျခင္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္ ငလ်င္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊဘိုငလ်င္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းငလ်င္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ဂ်ပန္လူမ်ဳိးပညာရွင္ မစၥတာဖီယာဖိုတို႔သည္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ မႈမ်ားအားအဓိကထားေလ့လာ၍ သုေတသနျပဳလုပ္သူအင္ဂ်င္္နီယာပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာသက္ ဆုိင္ရာဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ လည္းေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
¤င္းစပရိန္ကဲ့သို႔ ေဒါက္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) ငလ်င္ဒဏ္ခံေျမေအာက္ အဂၤေတအႀကီးစားထည့္သြင္းျခင္းကိုတန္ဖိုးနည္းစြာျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ ေသာနည္းပညာအား ¤င္းမစၥတာဖီယာမိုတိုကဗီဒီယိုမွတ္တမ္းဖိုင္ျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္။
''သူကေရႊတိဂံုဘုရားကိုငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ ေဒါက္တိုင္ နည္းပညာနဲ႔ အဂၤေတေဖာင္ေဒးရွင္းထိုင္တာကိုေျပာျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကဘုရားနဲ႔ ပတ္ သက္ရင္ အထိမခံေတာ့ ဒါမ်ဳိးလုပ္ ဖို႔ကမလြယ္ပါဘူး'' ဟုယင္းေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သူအင္ဂ်င္္ နီယာတစ္ဦးကလည္းေျပာသည္။

Messenger News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...