ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာGSMမ်ားအား ဆီးဂိမ္းအမီ ႏိုင္ငံပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သို႔ သယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္

Monday, 21 January 2013

ျမန္မာGSMမ်ားအား ဆီးဂိမ္းအမီ ႏိုင္ငံပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သို႔ သယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာသို႔ သယ္ယူေျပာဆိုခြင့္ ရရွိပါက ႏိုင္ငံပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဆိုထားသည္။

ယခင္က ျမန္မာGSM ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာသယ္ေဆာင္အသံုးျပဳခြင္႔အေနျဖင္႔ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္အပါအ၀င္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၌ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေခၚဆို၍ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပမယ့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ အမီေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံအမ်ားစုနဲ႔ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္”ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌး၀င္းက ေျပာသည္။

ဆီးဂိမ္းပြဲေတာ္အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားကိုပါ Roaming ရရွိေအာင္ ကမ္းလွမ္းထား ေၾကာင္းႏွင္႔ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔ႏွင္႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာGSM ဖုန္းမ်ားကို အာဆီယံႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳခြင့္ Out bound Roaming မရရွိေသးေသာ္ လည္း အဆုိပါ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ဖုန္းမ်ားမွာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Inbound Roamingသယ္ေဆာင္သံုးစြဲခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအတြက္ စမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထား ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေငြေၾကးညႇိႏႈိင္းမႈေတြ က်န္ေနေသးတဲ့ အတြက္ မရရွိေသးတာပါ” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ Roaming စနစ္ ရရွိရန္အတြက္ ျပည္ပမိုဘုိင္း ေအာ္ပေရတာမ်ား ဖိတ္ေခၚထားရာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေအာ္ပေရတာမ်ားကိုပါ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာGSMမိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ Roamingသယ္ေဆာင္အသံုးျပဳခြင့္ရရွိရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း Inbound Roaming စနစ္သာ ၂၀၁၂ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Outbound Roaming စနစ္ကိုမူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မည္သည့္ ႏုိင္ငံမွ် ရရွိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

“ႏိုင္ငံတကာကို အခုလုိ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုလို႔ ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပသြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

Myit Makha Mediagroup

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...