ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရာ့ခ္အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္နဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥ စႏၵီျမင့္လြင္ ရွင္းျပ

Saturday, 4 May 2013

ေရာ့ခ္အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္နဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥ စႏၵီျမင့္လြင္ ရွင္းျပ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...