ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ေခၚယူေရး အေမရိကန္ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္

Friday, 1 February 2013

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ေခၚယူေရး အေမရိကန္ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္


Photo: ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ေခၚယူေရး အေမရိကန္ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအား အေျခခ် ခိုလႈံခြင့္ေပးလ်က္ရွိေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အသစ္ထပ္မံေခၚယူေရးကို ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ အေမရိကန္အႀကီးအကဲ မစၥတာေဒးဗစ္ေရာဘင္ဆန္က ေျပာသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိမယ္လဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္ မစၥတာေဒးဗစ္ေရာဘင္ဆန္က ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၁၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လိုသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား စာရင္းကို ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္မခံေတာ့ဘဲ စာရင္းပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္မ်ား လာေရာက္ အေျခခ်ခုိလံႈခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွျဖစ္ၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွေန၍ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆီြဒင္၊ နယ္သာလန္၊ ဖင္လန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္းသြား ေရာက္ခုိလံႈအေျခခ်မႈမ်ားသည္။

သြားေရာက္ခိုလံႈအေျခခ်လိုသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)မွ အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ (UNHCR) အသိအမွတ္ျပဳဒုကၡသည္ စခန္း ၇ ႏွစ္ခုရွိၿပီး နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ ကိုးေသာင္းနီးပါးရွိသည္။

Credit to : Myanmartandawsint Newspaperျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအား အေျခခ် ခိုလႈံခြင့္ေပးလ်က္ရွိေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အသစ္ထပ္မံေခၚယူေရးကို ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ အေမရိကန္အႀကီးအကဲ မစၥတာေဒးဗစ္ေရာဘင္ဆန္က ေျပာသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိမယ္လဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္ မစၥတာေဒးဗစ္ေရာဘင္ဆန္က ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၁၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လိုသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား စာရင္းကို ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္မခံေတာ့ဘဲ စာရင္းပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္မ်ား လာေရာက္ အေျခခ်ခုိလံႈခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွျဖစ္ၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွေန၍ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆီြဒင္၊ နယ္သာလန္၊ ဖင္လန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္းသြား ေရာက္ခုိလံႈအေျခခ်မႈမ်ားသည္။

သြားေရာက္ခိုလံႈအေျခခ်လိုသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)မွ အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ (UNHCR) အသိအမွတ္ျပဳဒုကၡသည္ စခန္း ၇ ႏွစ္ခုရွိၿပီး နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ ကိုးေသာင္းနီးပါးရွိသည္။

Credit to : Myanmartandawsint Newspaper

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...