ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆဲြေဆာင္မႈ အျပည့္ ရွိေစမည့္ အုိင္းရွဲဒုိး ျခယ္သနည္း

Friday, 1 February 2013

ဆဲြေဆာင္မႈ အျပည့္ ရွိေစမည့္ အုိင္းရွဲဒုိး ျခယ္သနည္း

ဆဲြေဆာင္မႈ အျပည့္ ရွိေစမည့္ အုိင္းရွဲဒုိး ျခယ္သနည္း


 ေခတ္နဲ႔အညီ ဆဲြေဆာင္မႈ ရွိေစဖုိ႔ အတြက္ အုိင္းရွဲဒုိး ျခယ္သတဲ့ အခါမွာ ကုိယ္နဲ႔ လုိက္ဖက္ ေအာင္ ျခယ္သတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Good Health စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ညပုိင္း Dinner ေတြမွာ လွပမႈရွိေစမယ့္ အုိင္းရွဲဒုိး ျခယ္သနည္း အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
 
-မ်က္ႏွာကုိ မိတ္ကပ္အဆင့္ဆင့္ လိမ္းၿပီးတဲ့အခါမွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အေပၚမ်က္ခံြ တစ္ျပင္လံုးကုိ ခဲေရာင္ အုိင္းရွဲဒုိးေလး ျခယ္သလုိက္ပါ။
-အဲဒီလုိ ျခယ္သၿပီးတဲ့အခါ အေပၚမ်က္ခံြ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ကုိ သနပ္ခါးေရာင္ အုိင္းရွဲဒုိးေလး ထပ္မံျခယ္သလုိက္ပါ။
-အဲဒီအေပၚကမွ အေပၚမ်က္ခြံ သံုးပံုတစ္ပံုနဲ႔ အျပင္ေထာင့္နားကုိ အစိမ္းေရာင္ အုိင္းရွဲဒုိးေလး ျခယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ -ေအာက္မ်က္ခမ္းကုိလည္း အေပၚမွာ ျခယ္သထားတဲ့ အုိင္းရွဲဒုိးနဲ႔ လိုက္ဖက္ေအာင္ အစိမ္းေရာင္ အုိင္းရွဲဒုိးကုိ ျခယ္သလုိက္ပါ။
-ၿပီးရင္ အေပၚမ်က္ခြံနဲ႔ ေအာက္မ်က္ခမ္းရဲ႕ အျပင္တစ္ဝက္ကုိ အုိင္းလုိင္နာ အနက္ေရာင္နဲ႔ ျခယ္လုိက္ပါ။
-အုိင္းလုိင္နာ ဆဲြၿပီးတဲ့အခါမွာ အေပၚမ်က္ခြံကုိ မ်က္ေတာင္တု တပ္ၿပီး Mascara ေလးနဲ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေကာ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
-အဲဒီလုိပဲ ေအာက္မ်က္ေတာင္ေတြကုိလည္း Mascara ေလးနဲ႔ လွပေအာင္ ေကာ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ျခယ္သၿပီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ ညပဲြ Dinner ေတြနဲ႔ လုိက္ဖက္မႈရွိေစမယ့္ မ်က္ဝန္းေလး တစ္စံုကုိ ရရွိမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မင္းအုိက္စြန္းန္

Credit to  :  GOOD HEALTH
Post By : ေအးခ်မ္းမြန္
https://www.facebook.com/excellencemedia

ေခတ္နဲ႔အညီ ဆဲြေဆာင္မႈ ရွိေစဖုိ႔ အတြက္ အုိင္းရွဲဒုိး ျခယ္သတဲ့ အခါမွာ ကုိယ္နဲ႔ လုိက္ဖက္ ေအာင္ ျခယ္သတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Good Health စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ညပုိင္း Dinner ေတြမွာ လွပမႈရွိေစမယ့္ အုိင္းရွဲဒုိး ျခယ္သနည္း အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ -မ်က္ႏွာကုိ မိတ္ကပ္အဆင့္ဆင့္ လိမ္းၿပီးတဲ့အခါမွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အေပၚမ်က္ခံြ တစ္ျပင္လံုးကုိ ခဲေရာင္ အုိင္းရွဲဒုိးေလး ျခယ္သလုိက္ပါ။ -အဲဒီလုိ ျခယ္သၿပီးတဲ့အခါ အေပၚမ်က္ခံြ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ကုိ သနပ္ခါးေရာင္ အုိင္းရွဲဒုိးေလး ထပ္မံျခယ္သလုိက္ပါ။

-အဲဒီအေပၚကမွ အေပၚမ်က္ခြံ သံုးပံုတစ္ပံုနဲ႔ အျပင္ေထာင့္နားကုိ အစိမ္းေရာင္ အုိင္းရွဲဒုိးေလး ျခယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ -ေအာက္မ်က္ခမ္းကုိလည္း အေပၚမွာ ျခယ္သထားတဲ့ အုိင္းရွဲဒုိးနဲ႔ လိုက္ဖက္ေအာင္ အစိမ္းေရာင္ အုိင္းရွဲဒုိးကုိ ျခယ္သလုိက္ပါ။

-ၿပီးရင္ အေပၚမ်က္ခြံနဲ႔ ေအာက္မ်က္ခမ္းရဲ႕ အျပင္တစ္ဝက္ကုိ အုိင္းလုိင္နာ အနက္ေရာင္နဲ႔ ျခယ္လုိက္ပါ။
-အုိင္းလုိင္နာ ဆဲြၿပီးတဲ့အခါမွာ အေပၚမ်က္ခြံကုိ မ်က္ေတာင္တု တပ္ၿပီး Mascara ေလးနဲ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေကာ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-အဲဒီလုိပဲ ေအာက္မ်က္ေတာင္ေတြကုိလည္း Mascara ေလးနဲ႔ လွပေအာင္ ေကာ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ျခယ္သၿပီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ ညပဲြ Dinner ေတြနဲ႔ လုိက္ဖက္မႈရွိေစမယ့္ မ်က္ဝန္းေလး တစ္စံုကုိ ရရွိမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မင္းအုိက္စြန္းန္
GOOD HEALTH

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...