ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ မႈမ်ား ျဖစ္ပြား လံုၿခံဳေရး သံုးဦး ေသဆံုး

Tuesday, 19 February 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ မႈမ်ား ျဖစ္ပြား လံုၿခံဳေရး သံုးဦး ေသဆံုး


Photo: ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ မႈမ်ား ျဖစ္ပြား လံုၿခံဳေရး သံုးဦး ေသဆံုး
Tuesday, February 19, 2013

မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ပတၱနီၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္၌
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္မွစ၍ ဗံုးသံုးလံုး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အေပ်ာ္တမ္း လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္း သံုးဦး ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး အရပ္သားမ်ား အပါအဝင္ ခုနစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဗံုးေပါက္ ကြဲမႈသည္ နရာသီဝပ္ ျပည္နယ္ရွိ စစ္အေျခစုိက္ စခန္း တစ္ခုအား လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေသာ တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံ လံုၿခံဳေရး
ေကာင္စီမွ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ပါရာဒြန္ပတ္ တနာသာအူ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသာင္းက်န္းသူဟု ယူဆရသူ မ်ားသည္ ပတၱနီၿမိဳ႕တစ္ဝန္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ညပုိင္းက ခ်ိန္ကုိက္ဗံုး ခုနစ္လံုး ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က
ေပါက္ကြဲမႈ မရွိေသးသည့္ အျခားဗံုး ေလးလံုးကုိလည္း စနက္တံမ်ား
ျဖဳတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ညပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗံုးေပါက္ ကြဲမႈေၾကာင့္
ေဒသတြင္းရွိ ေစ်းဆုိင္မ်ား ပ်က္စီး ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆလင္ အမ်ားစု ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ဘက္စြန္းရွိ
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္၍ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေဒသခံ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

http://bit.ly/W7jdvm

ျမ၀တီမၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ပတၱနီၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္၌
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္မွစ၍ ဗံုးသံုးလံုး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အေပ်ာ္တမ္း လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္း သံုးဦး ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး အရပ္သားမ်ား အပါအဝင္ ခုနစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဗံုးေပါက္ ကြဲမႈသည္ နရာသီဝပ္ ျပည္နယ္ရွိ စစ္အေျခစုိက္ စခန္း တစ္ခုအား လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေသာ တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံ လံုၿခံဳေရး
ေကာင္စီမွ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ပါရာဒြန္ပတ္ တနာသာအူ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသာင္းက်န္းသူဟု ယူဆရသူ မ်ားသည္ ပတၱနီၿမိဳ႕တစ္ဝန္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ညပုိင္းက ခ်ိန္ကုိက္ဗံုး ခုနစ္လံုး ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က
ေပါက္ကြဲမႈ မရွိေသးသည့္ အျခားဗံုး ေလးလံုးကုိလည္း စနက္တံမ်ား
ျဖဳတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ညပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗံုးေပါက္ ကြဲမႈေၾကာင့္
ေဒသတြင္းရွိ ေစ်းဆုိင္မ်ား ပ်က္စီး ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆလင္ အမ်ားစု ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ဘက္စြန္းရွိ
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္၍ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေဒသခံ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...