ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထင္းခုတ္သြားရာမွ ေသနတ္(၁)လက္ေတြ႕ရွိ

Tuesday, 19 February 2013

ထင္းခုတ္သြားရာမွ ေသနတ္(၁)လက္ေတြ႕ရွိ


၁၈-၂-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၉၂၀ အခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကက္တူေရြးေသာင္ရြာေန မင္းဦး(၂၀)ႏွစ္သည္ ထင္းခုတ္သြားရာမွ ၾကက္တူေရြးေသာင္ရြာႏွင့္ ရွမ္းစုရြာၾကား ဘုရားကုန္းအနီး ခ်ံဳပုတ္အတြင္း၌ ေသနတ္(၁)လက္ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္ ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သုဓမၼ၀တီရဲစခန္းမွတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ နယ္ေျမခံတပ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အသံုးျပဳ၍ရသည့္ အမ္-၁၆ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္၊
ကိုယ္ထည္အမွတ္-၅၂၈၄၆၉၊ ေရွ႕ေျပာင္းကာမပါ၊ က်ည္မပါသည့္ က်ည္အိမ္(၁)ခုတို႔အား ေတြ႕ရွိရ၍ နယ္ေျမခံတပ္မွ သိမ္းဆည္းသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...