ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမင္ႏို္င္ေသာ မ်က္လံုးအတု တီထြင္ေအာင္ျမင္

Saturday, 16 February 2013

ျမင္ႏို္င္ေသာ မ်က္လံုးအတု တီထြင္ေအာင္ျမင္


Photo: ျမင္ႏို္င္ေသာ မ်က္လံးအတု တီထြင္ေအာင္ျမင္

တကယ္ျမင္ႏိုင္တဲ့ မ်က္လံုးအတုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က အသိအမွတ္ျပဳျပီးရင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စက္ရံုမ်က္လံုးလို႔လည္းေခၚႏိုင္ပါတယ္။ အတြင္းမွာ ကင္မရာပါျပီး အီလက္ ထရုတ္ အေခ်ာင္း ၆၀ ေလာက္ အေသးစိတ္ကို ထည့္သြင္းထား ပါတယ္။ တကယ့္ မ်က္လံုးတစ္လံုးနီးနီး မျမင္ရရင္ေတာင္ သာမန္လူတစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္သလိုပဲ သြားလာအသံုးျပဳႏိုင္ရမယ္၊ စာဖတ္ႏိုင္ရမယ္ေလာက္ ထိ ကို ၾကိဳးပမ္းထားပါတယ္။

Megapixel အနိမ့္အျမင့္က ေနာက္မွ တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီသြားလို႔ အဆင္ေျပပါ တယ္။ လက္ရွိ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အဆင့္ကေတာ့ မ်က္ခြံအိမ္မွာပါတဲ့ အာရံုေၾကာစနစ္အားလံုးနဲ႔ စက္ရုပ္မ်က္လံုးက ဝါယာနဲ႔ ဆားကစ္ မ်ားအခ်ိတ္ အဆက္ မိေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု အဲ့အဆင့္ကို ေအာင္ျမင္သြားလို႔ မ်က္မျမင္၃ လူအေယာက္ ၆၀ ေလာက္နဲ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္ တာ ေအာင္ျမင္ တယ္လု႔ိ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ အျမင္အာရံု ျပန္လည္ရရွိေစမယ့္ နည္းလမ္း တစ္ခုပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)တကယ္ျမင္ႏိုင္တဲ့ မ်က္လံုးအတုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က အသိအမွတ္ျပဳျပီးရင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စက္ရံုမ်က္လံုးလို႔လည္းေခၚႏိုင္ပါတယ္။ အတြင္းမွာ ကင္မရာပါျပီး အီလက္ ထရုတ္ အေခ်ာင္း ၆၀ ေလာက္ အေသးစိတ္ကို ထည့္သြင္းထား ပါတယ္။ တကယ့္ မ်က္လံုးတစ္လံုးနီးနီး မျမင္ရရင္ေတာင္ သာမန္လူတစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္သလိုပဲ သြားလာအသံုးျပဳႏိုင္ရမယ္၊ စာဖတ္ႏိုင္ရမယ္ေလာက္ ထိ ကို ၾကိဳးပမ္းထားပါတယ္။

Megapixel အနိမ့္အျမင့္က ေနာက္မွ တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီသြားလို႔ အဆင္ေျပပါ တယ္။ လက္ရွိ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အဆင့္ကေတာ့ မ်က္ခြံအိမ္မွာပါတဲ့ အာရံုေၾကာစနစ္အားလံုးနဲ႔ စက္ရုပ္မ်က္လံုးက ဝါယာနဲ႔ ဆားကစ္ မ်ားအခ်ိတ္ အဆက္ မိေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု အဲ့အဆင့္ကို ေအာင္ျမင္သြားလို႔ မ်က္မျမင္၃ လူအေယာက္ ၆၀ ေလာက္နဲ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္ တာ ေအာင္ျမင္ တယ္လု႔ိ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ အျမင္အာရံု ျပန္လည္ရရွိေစမယ့္ နည္းလမ္း တစ္ခုပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...