ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖ႐ံုသီး အတြင္း ထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္ လာေသာ ဘိန္းႏွင့္ စိတ္ၾကြ ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိ

Tuesday, 19 February 2013

ဖ႐ံုသီး အတြင္း ထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္ လာေသာ ဘိန္းႏွင့္ စိတ္ၾကြ ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိ


Photo: ဖ႐ံုသီး အတြင္း ထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္ လာေသာ ဘိန္းႏွင့္ စိတ္ၾကြ ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိ
Tuesday, February 19, 2013

ရွမ္းျပည္နယ္ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္
ည ၇ နာရီက ဖ႐ံုသီးထဲ၌ ထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္ လာေသာ ဘိန္းစိမ္းႏွင့္ စိတ္ၾကြ ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ကြတ္ခုိင္ ရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ အတူ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္ တာမုိးညဲသုိ႔ သြားသည့္ ကားလမ္းတြင္ ယာဥ္မ်ားအား ရပ္တန္႔ ရွာေဖြ စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေမာင္း ထြန္းထြန္းႏုိင္
ေမာင္းႏွင္သည့္ ၆ က /------- ေပၚတြင္ လုိက္ပါလာသည့္ ေဒၚတင္ေမ ၄၈ ႏွစ္ (ဘ)ဦးတြမ္အရွမ္း (ခ)အုိက္က်ီ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕ေနသူ၏ ပလတ္စတစ္ ဆြဲျခင္း အတြင္းရွိ ဖ႐ံုသီးထဲ၌ ထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္လာေသာ ဘိန္းစိမ္း တစ္ကီလုိဂရမ္ တစ္ထုပ္ႏွင့္ စိတ္ၾကြ
ေဆးျပား ၁၉ဝ ျပားစီ ပါေသာ အထုပ္္ ၃ဝ(အေလးခ်ိန္ ၅၁၃ ဂရမ္) အား ရွာေဖြ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ား သယ္ေဆာင္ လာသူ ေဒၚတင္ေမကို ကြတ္ခုိင္ ရဲစခန္းမွ မယ(ပ) ၁၉/၁၃ မူး/စိတ္ ၁၅/၁၉(က)အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

http://bit.ly/WT96hO

ျမ၀တီရွမ္းျပည္နယ္ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္
ည ၇ နာရီက ဖ႐ံုသီးထဲ၌ ထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္ လာေသာ ဘိန္းစိမ္းႏွင့္ စိတ္ၾကြ ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ကြတ္ခုိင္ ရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ အတူ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္ တာမုိးညဲသုိ႔ သြားသည့္ ကားလမ္းတြင္ ယာဥ္မ်ားအား ရပ္တန္႔ ရွာေဖြ စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေမာင္း ထြန္းထြန္းႏုိင္
ေမာင္းႏွင္သည့္ ၆ က /------- ေပၚတြင္ လုိက္ပါလာသည့္ ေဒၚတင္ေမ ၄၈ ႏွစ္ (ဘ)ဦးတြမ္အရွမ္း

(ခ)အုိက္က်ီ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕ေနသူ၏ ပလတ္စတစ္ ဆြဲျခင္း အတြင္းရွိ ဖ႐ံုသီးထဲ၌ ထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္လာေသာ ဘိန္းစိမ္း တစ္ကီလုိဂရမ္ တစ္ထုပ္ႏွင့္ စိတ္ၾကြ
ေဆးျပား ၁၉ဝ ျပားစီ ပါေသာ အထုပ္္ ၃ဝ(အေလးခ်ိန္ ၅၁၃ ဂရမ္) အား ရွာေဖြ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ား သယ္ေဆာင္ လာသူ ေဒၚတင္ေမကို ကြတ္ခုိင္ ရဲစခန္းမွ မယ(ပ) ၁၉/၁၃ မူး/စိတ္ ၁၅/၁၉(က)အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...