ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စက္ဘီးျဖင့္ ပုဂံလည္သည့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၏ ေငြႏွင့္ ပစၥည္း ႏိႈက္ယူခံရမႈ ျဖစ္ပြား

Wednesday, 20 February 2013

စက္ဘီးျဖင့္ ပုဂံလည္သည့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၏ ေငြႏွင့္ ပစၥည္း ႏိႈက္ယူခံရမႈ ျဖစ္ပြား


Photo: စက္ဘီးျဖင့္ ပုဂံလည္သည့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၏ ေငြႏွင့္ ပစၥည္း ႏိႈက္ယူခံရမႈ ျဖစ္ပြား


ပုဂံ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ
ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ စက္ ဘီးျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ား၏ စက္ဘီးေရွ႕ျခင္း အတြင္း ထည့္ထားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြမ်ားကို ဆိုင္ကယ္သမားတခ်ဳိ႕က ႏိႈက္ယူထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း နိင္ငံျခားသားမ်ားအားစက္ဘီးငွားသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္ ညဘက္ႀကီး စကားမ်ားတယ္မွတ္လို႔ ၾကည့္ေနတာ၊ ၿပီးမွမဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္က ငိုေနၿပီး ရဲစခန္းကုိ ဘယ္လိုသြားရမလဲ ေမးတယ္။ သူ႕ ေရွ႕ျခင္းထဲက အိတ္ ဆုိင္ကယ္သမား တစ္ဦး ႏိႈက္ယူေျပးလို႔တဲ့။ ကင္မရာ အႀကီးတစ္လံုးရယ္၊ ေဒၚလာေရာ၊ ျမန္မာေငြေရာ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါသြားတယ္'' ဟု ထိုအမ်ဳိးသမီးအား ကူညီေပးခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။
အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ားမွာ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ည ခုနစ္နာ ရီခန္႔တြင္ ညေန ေနဝင္ခ်ိန္အလွ ၾကည့္႐ႈၿပီး စက္ဘီးျဖင့္ျပန္လာေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ ဦး၏ စက္ဘီးေရွ႕ျခင္းအတြင္းမွ အိတ္အား အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား အလြန္ေညာင္ဦးဘက္သုိ႔ ျပန္အလာ တြင္ ဆုိင္ကယ္သမားမွ ႏိႈက္ယူထြက္ ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သူမ၏ အိတ္ အတြင္းမွ ကင္ႏြန္ကင္မရာ အႀကီး တစ္လံုး၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သံုး ရာ၊ ျမန္မာေငြႏွစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔၊ ဘဏ္ကတ္စသည္မ်ားပါ ဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။
အလားတူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းကလည္း ဝက္ ႀကီးအင္းရပ္ကြက္ အနီးတြင္ ၿဗိတိန္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး သူမ၏ စက္ဘီး ေရွ႕ျခင္းအတြင္းမွ အိတ္အား ဆိုင္ ကယ္သမားမွ ႏိႈက္ယူထြက္ေျပးခဲ့ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ရာေက်ာ္၊ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ႏွစ္ရာႏွင့္ ကင္မရာတစ္လံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထိုျဖစ္စဥ္မ်ား မတုိင္မီ ဝက္ႀကီးအင္းရပ္ အတြင္း ဂ်ာမန္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ကလည္း သူမစက္ဘီး ေရွ႕ျခင္း အတြင္းမွ အိတ္ကို ဆုိင္ကယ္သမား မွ ႏိႈက္ယူသြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ပုဂံသစၥာ
Popular Myanmar News Journalပုဂံ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ
ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ စက္ ဘီးျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ား၏ စက္ဘီးေရွ႕ျခင္း အတြင္း ထည့္ထားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြမ်ားကို ဆိုင္ကယ္သမားတခ်ဳိ႕က ႏိႈက္ယူထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း နိင္ငံျခားသားမ်ားအားစက္ဘီးငွားသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္ ညဘက္ႀကီး စကားမ်ားတယ္မွတ္လို႔ ၾကည့္ေနတာ၊ ၿပီးမွမဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္က ငိုေနၿပီး ရဲစခန္းကုိ ဘယ္လိုသြားရမလဲ ေမးတယ္။ သူ႕ ေရွ႕ျခင္းထဲက အိတ္ ဆုိင္ကယ္သမား တစ္ဦး ႏိႈက္ယူေျပးလို႔တဲ့။ ကင္မရာ အႀကီးတစ္လံုးရယ္၊ ေဒၚလာေရာ၊ ျမန္မာေငြေရာ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါသြားတယ္'' ဟု ထိုအမ်ဳိးသမီးအား ကူညီေပးခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။
အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ားမွာ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ည ခုနစ္နာ ရီခန္႔တြင္ ညေန ေနဝင္ခ်ိန္အလွ ၾကည့္႐ႈၿပီး စက္ဘီးျဖင့္ျပန္လာေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ ဦး၏ စက္ဘီးေရွ႕ျခင္းအတြင္းမွ အိတ္အား အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား အလြန္ေညာင္ဦးဘက္သုိ႔ ျပန္အလာ တြင္ ဆုိင္ကယ္သမားမွ ႏိႈက္ယူထြက္ ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သူမ၏ အိတ္ အတြင္းမွ ကင္ႏြန္ကင္မရာ အႀကီး တစ္လံုး၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သံုး ရာ၊ ျမန္မာေငြႏွစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔၊ ဘဏ္ကတ္စသည္မ်ားပါ ဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။
အလားတူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းကလည္း ဝက္ ႀကီးအင္းရပ္ကြက္ အနီးတြင္ ၿဗိတိန္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး သူမ၏ စက္ဘီး ေရွ႕ျခင္းအတြင္းမွ အိတ္အား ဆိုင္ ကယ္သမားမွ ႏိႈက္ယူထြက္ေျပးခဲ့ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ရာေက်ာ္၊ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ႏွစ္ရာႏွင့္ ကင္မရာတစ္လံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုျဖစ္စဥ္မ်ား မတုိင္မီ ဝက္ႀကီးအင္းရပ္ အတြင္း ဂ်ာမန္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ကလည္း သူမစက္ဘီး ေရွ႕ျခင္း အတြင္းမွ အိတ္ကို ဆုိင္ကယ္သမား မွ ႏိႈက္ယူသြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ပုဂံသစၥာ
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...