ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တူႏွင့္ထုေတာင္ မကြဲႏိုင္ေသာ အိုင္ဖုန္း စခရင္ကာဗာ

Wednesday, 20 February 2013

တူႏွင့္ထုေတာင္ မကြဲႏိုင္ေသာ အိုင္ဖုန္း စခရင္ကာဗာ


Photo: တူႏွင့္ထုေတာင္ မကြဲႏိုင္ေသာ အိုင္ဖုန္း စခရင္ကာဗာ

တူနဲ႔ထုေတာင္ မကြဲဘူးဆုိေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးနဲ႔ေတာ့ သြားမထုလိုက္ ပါနဲ႔။ သူက ေၾကာ္ျငာဆုိေတာ့ နည္းနည္းေလး ပိုေျပာလိုက္ရမွ စြဲေဆာင္မွု ရွိတယ္လုိ႔ ထင္ပံုရပါတယ္။ 

သုိ႔ေပမယ့္ တကယ္လည္း အၾကမ္းခံပါတယ္။ အာမခံလည္း ေပးထား ပါတယ္။ နာႏိုနည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားတဲ့ ယင္း Screen Shield (မ်က္ႏွာျပင္ ကာဗာ) ကုိ Rhino လို႔အမည္ေပးထားပါတယ္။ အသံုးျပဳတဲ့ သတၱဳက ဘာလဲ ဆုိေတာင္ ရွင္းရွင္းမေျပာထားပါဘူး။ Touch Sense လည္းပံုမွန္အတိုင္း ရွိေစျပီး Crystal Clear မ်က္ႏွာျပင္ေၾကာင့္ မူလရုပ္ထြက္လည္း မေျပာင္းလဲ ေစဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ 

သြားရင္းလာရင္း အိုင္ဖုန္းျပဳတ္က်သြားရင္ေတာင္ ဘယ္လိုမွ ဖန္သားျပင္ ကြဲစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ဆုိပါတယ္။ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ပုိအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။ ဝိတ္လည္းမေလးပါဘူး။ အလႊာပါးပါးေလးသာ ျဖစ္ျပီး သူ႔ကိုတပ္ဆင္ထားမွုက အျခားသိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစမွု မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ 

Rhino Screen Shield ကုိ လုိခ်င္ရင္ေတာ့ နီးစပ္ရာဖုန္းဆိုင္ေတြကေန ေအာ္ဒါမွာၾကည့္လို႔ ရမယ္ထင္ပါတယ္။ 
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)တူနဲ႔ထုေတာင္ မကြဲဘူးဆုိေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးနဲ႔ေတာ့ သြားမထုလိုက္ ပါနဲ႔။ သူက ေၾကာ္ျငာဆုိေတာ့ နည္းနည္းေလး ပိုေျပာလိုက္ရမွ စြဲေဆာင္မွု ရွိတယ္လုိ႔ ထင္ပံုရပါတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္ တကယ္လည္း အၾကမ္းခံပါတယ္။ အာမခံလည္း ေပးထား ပါတယ္။ နာႏိုနည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားတဲ့ ယင္း Screen Shield (မ်က္ႏွာျပင္ ကာဗာ) ကုိ Rhino လို႔အမည္ေပးထားပါတယ္။ အသံုးျပဳတဲ့ သတၱဳက ဘာလဲ ဆုိေတာင္ ရွင္းရွင္းမေျပာထားပါဘူး။ Touch Sense လည္းပံုမွန္အတိုင္း ရွိေစျပီး Crystal Clear မ်က္ႏွာျပင္ေၾကာင့္ မူလရုပ္ထြက္လည္း မေျပာင္းလဲ ေစဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

သြားရင္းလာရင္း အိုင္ဖုန္းျပဳတ္က်သြားရင္ေတာင္ ဘယ္လိုမွ ဖန္သားျပင္ ကြဲစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ဆုိပါတယ္။ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ပုိအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။ ဝိတ္လည္းမေလးပါဘူး။ အလႊာပါးပါးေလးသာ ျဖစ္ျပီး သူ႔ကိုတပ္ဆင္ထားမွုက အျခားသိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစမွု မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

Rhino Screen Shield ကုိ လုိခ်င္ရင္ေတာ့ နီးစပ္ရာဖုန္းဆိုင္ေတြကေန ေအာ္ဒါမွာၾကည့္လို႔ ရမယ္ထင္ပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...