ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းႏွင့္မေလးသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမား တစ္ရာေက်ာ္ တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပမည္

Friday, 22 February 2013

ထိုင္းႏွင့္မေလးသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမား တစ္ရာေက်ာ္ တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပမည္

Photo: ထိုင္းႏွင့္မေလးသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမား
တစ္ရာေက်ာ္ တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ
က်င္းပမည္
Friday, February 22, 2013

ရန္ကုန္တိုင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ MICT part Main Building အေဆာက္အဦး၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းျပပြဲအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္မေလးသို႔ သြားေရာက္မည့္
လူဦးေရ တစ္ရာေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈကို
လည္း တရားဝင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပ အလုပ္
အကိုင္ ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက
ေျပာၾကားသည္။

ထိုအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တဖက္ႏုိင္ငံသို႔
သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် တရားဝင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

"ပထမကေတာ့ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေရး
ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လုပ္မလို႔။ ဒါေပမယ့္အလုပ္သမားဝန္ႀကီးက ျပည္ပ
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီေတြလည္းရွိေတာ့ ေခါင္းစဥ္ကို
ျပည္တြင္းျပည္ပဆိုၿပီး ေပးလိုက္ပါဆိုတာနဲ႔ လုပ္လိုက္တာပါ "ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ - ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ႔ ရတနာ လုပ္ငန္းတစ္ခု မွ 
အလုပ္သမား တစ္ဦး

TMA
The Myanma Ageရန္ကုန္တိုင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ MICT part Main Building အေဆာက္အဦး၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းျပပြဲအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္မေလးသို႔ သြားေရာက္မည့္
လူဦးေရ တစ္ရာေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈကို
လည္း တရားဝင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပ အလုပ္
အကိုင္ ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက
ေျပာၾကားသည္။

ထိုအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တဖက္ႏုိင္ငံသို႔
သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် တရားဝင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

"ပထမကေတာ့ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေရး
ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လုပ္မလို႔။ ဒါေပမယ့္အလုပ္သမားဝန္ႀကီးက ျပည္ပ
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီေတြလည္းရွိေတာ့ ေခါင္းစဥ္ကို
ျပည္တြင္းျပည္ပဆိုၿပီး ေပးလိုက္ပါဆိုတာနဲ႔ လုပ္လိုက္တာပါ "ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ - ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ႔ ရတနာ လုပ္ငန္းတစ္ခု မွ
အလုပ္သမား တစ္ဦး

TMA
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...