ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေတာင္သူလယ္သမားေန႔တြင္ ႏွလံုးသားရွိရာအရပ္ ရိႈးပြဲသီဆိုမည့္ ဂေရဟမ္

Wednesday, 20 February 2013

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔တြင္ ႏွလံုးသားရွိရာအရပ္ ရိႈးပြဲသီဆိုမည့္ ဂေရဟမ္


Photo: ေတာင္သူလယ္သမားေန႔တြင္ ႏွလံုးသားရွိရာအရပ္
ရိႈးပြဲသီဆိုမည့္ ဂေရဟမ္
Wednesday, February 20, 2013

ၾသစေတးလ်သို႔ ေလးႏွစ္တာ ပညာသင္သြားခဲ့ေသာ
အဆိုေတာ္ ဂေရဟမ္သည္ ယခု လာမည့္ ေတာင္သူ
လယ္သမားေန႔ (မတ္လ ၂ ရက္)တြင္ႏွလံုးသားရွိရာ
အရပ္ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ရိႈးပဲြးကို ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္း
၌ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂေရဟမ္သည္ သူ၏ ရိႈးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ "အကို ၾသစေတးလ်ကို ေလးႏွစ္တာ ေက်ာင္းတတ္သြားခဲ့တယ္။
ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ အကို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားရွိတဲ့ အရပ္ကို ျပန္လာ
တာေပါ့။ လူတိုင္း၊ လူတိုင္း၊ ျမန္မာတိုင္း၊ ျမန္မာတိုင္းက ဘယ္
သူမွ ႏိုင္ငံျခားမွာ မေနခ်င္ပါဘူး။ အကိုက သြားကတည္းက
ျပန္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးသားပါ။ အဓိက ကိုယ့္ႏွလံုးသားရွိတဲ့
အရပ္က ကိုယ့္ျမန္မာျပည္၊ ကိုယ့္ခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ရွိတဲ့အရပ္က
ကိုယ့္ရဲ႕ ႏွလံုးသားအရပ္ပဲ " ဟု ေျပာသည္။

ဂီတေလာကတြင္း လူငယ္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ " သီခ်င္းဆိုခ်င္တဲ့သူေတြ အေတာ္မ်ားလာ
တာကို သတိထားမိတယ္။ အဆိုၿပိဳင္ပဲြေတြ မ်ားလာေတာ့ အကို႔အေနနဲ႔ ေကာင္းတဲ့ လဏၡလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အဆိုေတာ္
ျဖစ္ခ်င္တာ မ်ားလာတယ္။ သီခ်င္းကို ေလ့လာတာေတြ
မ်ားလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရည္ခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြေတာ့ မ်ားမ်ားရွိေစခ်င္တယ္။ အေရတြက္ေတြ မ်ားလာေပမယ့္
အရည္ခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြလည္း မ်ားမ်ားထြက္လာေစခ်င္ပါ
တယ္"ဟု ဂေရဟမ္က သူ၏ အျမင္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ကာလဂီတေျပာင္းလဲလာပံုကို ၄င္းက ' စာသားပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရလာမယ္၊ ဆံပင္ရွည္
ေတြ ရလာမယ္၊ နားကပ္ေတြ ရလာမယ္၊ တတ္တူးေတြ
ခြင့္ျပဳလာမယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ ကြာျခားလာတယ္။ လြတ္လပ္စြာ
ပိုၿပီးေတာ့ တင္ျပလို႔ ရမယ္လို႔ ထင္တယ္။ ပိုေကာင္းလာ
တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္' ဟု ၄င္း၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုေတာ္ ဂေရဟမ္သည္ အႏုပညာ ဂီတသက္တမ္း (၁၇)ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ထိုပဲြတြင္တစ္ကိုယ္
ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ စံုတဲြေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္အတူ သႀကၤန္သီခ်င္း
ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွလံုးသားရွိရာအရပ္ ရိႈးတြင္ သီခ်င္းအပုဒ္(၄၀)ေက်ာ္ကို သီဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး မိန္းကေလး အဆိုေတာ္
(၉)ဦးပါဝင္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ နာမည္ႀကီးေနေသာ အဆိုရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ပါဝင္သီဆိုမည့္ အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ "ဒီရိႈးပြဲကို
လာၾကည့္ရင္ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္သီဆိုမယ္ဆိုတာ သိရမယ္။
ပရိတ္သတ္ကို လ်ဳိဝွက္ထားတဲ့ သေဘာပါ" ဟု ၎က ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။

The Myanma Age
ၾသစေတးလ်သို႔ ေလးႏွစ္တာ ပညာသင္သြားခဲ့ေသာ
အဆိုေတာ္ ဂေရဟမ္သည္ ယခု လာမည့္ ေတာင္သူ
လယ္သမားေန႔ (မတ္လ ၂ ရက္)တြင္ႏွလံုးသားရွိရာ
အရပ္ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ရိႈးပဲြးကို ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္း
၌ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂေရဟမ္သည္ သူ၏ ရိႈးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ "အကို ၾသစေတးလ်ကို ေလးႏွစ္တာ ေက်ာင္းတတ္သြားခဲ့တယ္။
ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ အကို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားရွိတဲ့ အရပ္ကို ျပန္လာ
တာေပါ့။ လူတိုင္း၊ လူတိုင္း၊ ျမန္မာတိုင္း၊ ျမန္မာတိုင္းက ဘယ္
သူမွ ႏိုင္ငံျခားမွာ မေနခ်င္ပါဘူး။ အကိုက သြားကတည္းက
ျပန္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးသားပါ။ အဓိက ကိုယ့္ႏွလံုးသားရွိတဲ့
အရပ္က ကိုယ့္ျမန္မာျပည္၊ ကိုယ့္ခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ရွိတဲ့အရပ္က
ကိုယ့္ရဲ႕ ႏွလံုးသားအရပ္ပဲ " ဟု ေျပာသည္။

ဂီတေလာကတြင္း လူငယ္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ " သီခ်င္းဆိုခ်င္တဲ့သူေတြ အေတာ္မ်ားလာ
တာကို သတိထားမိတယ္။ အဆိုၿပိဳင္ပဲြေတြ မ်ားလာေတာ့ အကို႔အေနနဲ႔ ေကာင္းတဲ့ လဏၡလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အဆိုေတာ္
ျဖစ္ခ်င္တာ မ်ားလာတယ္။ သီခ်င္းကို ေလ့လာတာေတြ
မ်ားလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရည္ခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြေတာ့ မ်ားမ်ားရွိေစခ်င္တယ္။ အေရတြက္ေတြ မ်ားလာေပမယ့္
အရည္ခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြလည္း မ်ားမ်ားထြက္လာေစခ်င္ပါ
တယ္"ဟု ဂေရဟမ္က သူ၏ အျမင္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ကာလဂီတေျပာင္းလဲလာပံုကို ၄င္းက ' စာသားပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရလာမယ္၊ ဆံပင္ရွည္
ေတြ ရလာမယ္၊ နားကပ္ေတြ ရလာမယ္၊ တတ္တူးေတြ
ခြင့္ျပဳလာမယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ ကြာျခားလာတယ္။ လြတ္လပ္စြာ
ပိုၿပီးေတာ့ တင္ျပလို႔ ရမယ္လို႔ ထင္တယ္။ ပိုေကာင္းလာ
တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္' ဟု ၄င္း၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုေတာ္ ဂေရဟမ္သည္ အႏုပညာ ဂီတသက္တမ္း (၁၇)ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ထိုပဲြတြင္တစ္ကိုယ္
ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ စံုတဲြေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္အတူ သႀကၤန္သီခ်င္း
ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွလံုးသားရွိရာအရပ္ ရိႈးတြင္ သီခ်င္းအပုဒ္(၄၀)ေက်ာ္ကို သီဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး မိန္းကေလး အဆိုေတာ္
(၉)ဦးပါဝင္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ နာမည္ႀကီးေနေသာ အဆိုရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ပါဝင္သီဆိုမည့္ အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ "ဒီရိႈးပြဲကို
လာၾကည့္ရင္ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္သီဆိုမယ္ဆိုတာ သိရမယ္။
ပရိတ္သတ္ကို လ်ဳိဝွက္ထားတဲ့ သေဘာပါ" ဟု ၎က ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။

The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...