ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မစ္စတာဘင္းတစ္ေယာက္ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္ခဲ့ဖူး

Wednesday, 20 February 2013

မစ္စတာဘင္းတစ္ေယာက္ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္ခဲ့ဖူး


Photo: မစ္စတာဘင္းတစ္ေယာက္ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္ခဲ့ဖူး

မစ္စတာဘင္းကို လူတိုင္းက အလြဲလြဲအေခ်ာေခ်ာ္ေတြခ်ည္း လုပ္တတ္တဲ့ သူပဲလုိ႔ ဇာတ္လမ္းေတြ႔ၾကည့္ျပီးေတာ့ တင္ရင္ထင္ပါမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေသေဘးမွ လြတ္ေအာင္ ေလယာဥ္ပ်ံ တစ္စီးလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ တယ္ဆုိတာကေတာ့ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မတ္လက ကင္ညာႏိုင္ငံကို မိသားစုနဲ႔ အေပ်ာ္ခရီးသြားပါတယ္။ သားသမီး ၂ ေယာက္၊ ဇနီးနဲ႔အတူ Private ေလယာဥ္စီးလို႔ ျမိဳ ႔တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ခရီးသြားပါတယ္။ လိုက္ပါေမာင္းႏွင္တဲ့ ေလယာဥ္မွဴးဟာ ေရာဂါ တစ္ခုေၾကာင့္ ေခါင္းမူးလဲက်ျပီး ေလယာဥ္တစ္စီးလို႔ ပ်က္က်ေတာ့မယ့္ အေျခအေနတ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

မစ္စတာဘင္းေခၚ Rowan Atkinson တစ္ေယာက္ အရင္တုန္းက ေလ ယာဥ္ ေမာင္းႏိုင္တဲ့ စေကး လံုးဝမရွိပါဘူး။ တစ္ခါမွလည္း စမ္းသပ္ မေမာင္းႏွင္ဖူးပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ရုတ္တရက္ သူေမာင္းရမယ့္ ကံ ၾကံဳလာျပီး နီးစပ္ရာေလယာဥ္ကြင္းကို အဆင္ေျပေျပနဲ႔ သက္ဆင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္တစ္စီးလံုးမွာပါ လာတဲ့ ေလယာဥ္မွဴးနဲ႔ သူ႔မိသားစု တစ္ခုလံုး ေသေဘးမွ တကယ္လြတ္သြားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မစ္စတာဘင္းကို ေခတၱ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္ခဲ့သူလို႔ ယေန႔တိုင္ အမည္တြင္ေစခဲ့ပါတယ္။
--
Ref: bbc
International news for myanmarမစ္စတာဘင္းကို လူတိုင္းက အလြဲလြဲအေခ်ာေခ်ာ္ေတြခ်ည္း လုပ္တတ္တဲ့ သူပဲလုိ႔ ဇာတ္လမ္းေတြ႔ၾကည့္ျပီးေတာ့ တင္ရင္ထင္ပါမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေသေဘးမွ လြတ္ေအာင္ ေလယာဥ္ပ်ံ တစ္စီးလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ တယ္ဆုိတာကေတာ့ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မတ္လက ကင္ညာႏိုင္ငံကို မိသားစုနဲ႔ အေပ်ာ္ခရီးသြားပါတယ္။ သားသမီး ၂ ေယာက္၊ ဇနီးနဲ႔အတူ Private ေလယာဥ္စီးလို႔ ျမိဳ ႔တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ခရီးသြားပါတယ္။ လိုက္ပါေမာင္းႏွင္တဲ့ ေလယာဥ္မွဴးဟာ ေရာဂါ တစ္ခုေၾကာင့္ ေခါင္းမူးလဲက်ျပီး ေလယာဥ္တစ္စီးလို႔ ပ်က္က်ေတာ့မယ့္ အေျခအေနတ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

မစ္စတာဘင္းေခၚ Rowan Atkinson တစ္ေယာက္ အရင္တုန္းက ေလ ယာဥ္ ေမာင္းႏိုင္တဲ့ စေကး လံုးဝမရွိပါဘူး။ တစ္ခါမွလည္း စမ္းသပ္ မေမာင္းႏွင္ဖူးပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ရုတ္တရက္ သူေမာင္းရမယ့္ ကံ ၾကံဳလာျပီး နီးစပ္ရာေလယာဥ္ကြင္းကို အဆင္ေျပေျပနဲ႔ သက္ဆင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္တစ္စီးလံုးမွာပါ လာတဲ့ ေလယာဥ္မွဴးနဲ႔ သူ႔မိသားစု တစ္ခုလံုး ေသေဘးမွ တကယ္လြတ္သြားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မစ္စတာဘင္းကို ေခတၱ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္ခဲ့သူလို႔ ယေန႔တိုင္ အမည္တြင္ေစခဲ့ပါတယ္။
--
Ref: bbc
International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...