ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေခ်ာင္းသာတြင္ အေပ်ာ္စီးေရလႊာ အပန္းေျဖကစားနည္း စီးနိင္ျပီ

Sunday, 10 February 2013

ေခ်ာင္းသာတြင္ အေပ်ာ္စီးေရလႊာ အပန္းေျဖကစားနည္း စီးနိင္ျပီ


Photo: ေခ်ာင္းသာတြင္ အေပ်ာ္စီးေရလႊာ အပန္းေျဖကစားနည္း စီးနိင္ျပီ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀
ေခ်ာင္းသာဇုန္မွဦးစီး၍ အေပ်ာ္စီးေရလႊာအပန္းေျဖကစားနည္း (Water Sport Entertainment) 
အစီအစဥ္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ခရီးသည္မ်ားအတြက္သြား လာစရာ ေဒသသစ္မ်ား၊ အပန္းေျဖ ကစားနည္းသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာမွ စတင္ကာ ဘုတ္မ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခအနီးတစ္ဝိုက္လည္ပတ္ ျခင္းမ်ားကို 
ေခ်ာင္းသာဇုန္မွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး
ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါ ရီလ ၉ ရက္မွစတင္ကာ Speed boat မ်ားျဖင့္ 
စတင္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ေခ်ာင္းသာဇုန္မွ ဦးေက်ာ္ ဟုိးက ေျပာသည္။ခိုင္ႏြယ္ဦး
Popular Myanmar News Journalေခ်ာင္းသာဇုန္မွဦးစီး၍ အေပ်ာ္စီးေရလႊာအပန္းေျဖကစားနည္း (Water Sport Entertainment)
အစီအစဥ္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ခရီးသည္မ်ားအတြက္သြား လာစရာ ေဒသသစ္မ်ား၊ အပန္းေျဖ ကစားနည္းသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာမွ စတင္ကာ ဘုတ္မ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခအနီးတစ္ဝိုက္လည္ပတ္ ျခင္းမ်ားကို
ေခ်ာင္းသာဇုန္မွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး
ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါ ရီလ ၉ ရက္မွစတင္ကာ Speed boat မ်ားျဖင့္
စတင္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ေခ်ာင္းသာဇုန္မွ ဦးေက်ာ္ ဟုိးက ေျပာသည္။ခိုင္ႏြယ္ဦး
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...