ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ ဝတ္႐ံုၿခံဳေရဘဝဲ

Sunday, 10 February 2013

လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ ဝတ္႐ံုၿခံဳေရဘဝဲ

Photo: -------------------------------------------------
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ ဝတ္႐ံုၿခံဳေရဘဝဲ
-------------------------------------------------
ေရးသားသူ - ႏႈိင္းရင့္ေႏြ

ဝတ္႐ံုၿခံဳေရဘဝဲဟာ လူေတြမသိမျမင္ရတဲ့ ကမာၻေပၚက ဆန္းၾကယ္ထူးျခားတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တကယ့္ကို အ့ံခ်ီးဖြယ္ေကာင္းမြန္လွပါတယ္... တိရိစာၦန္အမ်ားစုဟာ အဆိပ္ေတြ၊ ပန္းထုတ္ႏုိင္တဲ့အရာေတြ အနံ႔ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး တိုက္ခိုက္လာတဲ့ ရန္သူေတြရဲ့ ရန္က ကာကြယ္ၾကရပါတယ္.... ဝတ္႐ံုၿခံဳေရဘဝဲကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ပါဘူး... သူ႔ရဲ့ သန္မာလွတဲ့ ဝတ္႐ံုနဲ႔ လႊမ္းၿခံဳရစ္ပတ္ၿပီး လာေရာက္တုိက္ခုိက္တဲ့ ရန္သူေတြကို ကာကြယ္တုိက္ခုိက္တတ္ၾကပါတယ္...
-------------------------------------------------
Ref: Amazing Factsေရးသားသူ - ႏႈိင္းရင့္ေႏြ

ဝတ္႐ံုၿခံဳေရဘဝဲဟာ လူေတြမသိမျမင္ရတဲ့ ကမာၻေပၚက ဆန္းၾကယ္ထူးျခားတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တကယ့္ကို အ့ံခ်ီးဖြယ္ေကာင္းမြန္လွပါတယ္... တိရိစာၦန္အမ်ားစုဟာ အဆိပ္ေတြ၊ ပန္းထုတ္ႏုိင္တဲ့အရာေတြ အနံ႔ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး တိုက္ခိုက္လာတဲ့ ရန္သူေတြရဲ့ ရန္က ကာကြယ္ၾကရပါတယ္.... ဝတ္႐ံုၿခံဳေရဘဝဲကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ပါဘူး... သူ႔ရဲ့ သန္မာလွတဲ့ ဝတ္႐ံုနဲ႔ လႊမ္းၿခံဳရစ္ပတ္ၿပီး လာေရာက္တုိက္ခုိက္တဲ့ ရန္သူေတြကို ကာကြယ္တုိက္ခုိက္တတ္ၾကပါတယ္...
-------------------------------------------------
Ref: Amazing Facts

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...