ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စပိန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ျပည့္တန္ဆာ ဘာသာရပ္ကို သီးသန္႔သင္ၾကား

Saturday, 16 February 2013

စပိန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ျပည့္တန္ဆာ ဘာသာရပ္ကို သီးသန္႔သင္ၾကား

တကယ္ကို မယံုႏိုင္စရာပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္ တကယ္သင္ေနပါတယ္။
ဒီပလိုမာတန္း၊ ဘြဲ႔တန္းေတာင္ ခြဲထားပါေသးတယ္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ထည့္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း တစ္ခုက ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရံုးမွာ ကမၻာ့ေရွး အက်ဆံုး ျပည့္တာဆာ လုပ္ငန္းစတည္တဲ့ ဟိႏၵဴယ သမိုင္းထဲက Kama Sutra တု႔ိအေၾကာင္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ယင္းသင္ရိုးစတင္စကေတာ့ တားဆီးသူေတြမ်ားပါတယ္။ တရားစြဲတဲ့ အဖြဲ႔ေတြေတာင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျပီး ယခုအခါက်ေတာ့ ယင္းဘာသာရပ္မွာ လူတိုး မေပါက္ေတာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိ စပိန္ဟာ ကမၻာ့ မွာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း တြင္က်ယ္တ့ဲ ႏုိင္ငံမ်ားထဲက တစ္ခုအပါ အဝင္ မို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းကေန ရတဲ့ ဝင္ေငြဟာ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြကို မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျပဳတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ လက္တင္အေမရိက၊ အာဖရိက၊ အာရွမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားလာေရာက္ ေနထိုင္တဲ့အတြက္ Prostitution Business ကလည္း ၾကီးၾကီးမားမားကို ျဖစ္ေနပါတယ္။
ယခု ယင္းတကၠသိုလ္က ေမဂ်ာဘာသာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ သင္ၾကားေပးျပီး ေက်ာင္းျပီးတဲ့ခါ ယင္းေက်ာင္းမွာပဲ ဆရာျပန္လုပ္ တာမ်ိဳး၊ ျပည့္တန္ဆာ စီးပြားေရးမွာ နာလည္းကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္လိုမ်ိဳး၊ ကိုယ္တိုင္ စီးပြားေရးျပန္လုပ္တာမ်ိဳး အစရွိသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလွမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ လက္ေတြ႔၊ စာေတြ႔ လည္း သင္တယ္ဆုိတဲ့ ယင္း 'professional instruction' in prostitution  ဘာသာရပ္ဟာ ကမၻာမွာ ပထမဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: mailonline
by- yoyarlay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...