ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ေအာင္ျမင္မႈေရရွည္ တည္တံ့ဖို႔ အရည္အခ်င္းက အဓိကပဲလို႔ ဆိုသူ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္”

Monday, 18 February 2013

“ေအာင္ျမင္မႈေရရွည္ တည္တံ့ဖို႔ အရည္အခ်င္းက အဓိကပဲလို႔ ဆိုသူ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္”


Photo: “ေအာင္ျမင္မႈေရရွည္ တည္တံ့ဖို႔ အရည္အခ်င္းက အဓိကပဲလို႔ ဆိုသူ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္”

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာ သမီးေလး ေမြးၿပီးကတည္းက အႏုပညာ အလုပ္ နဲ႔ မိသားစု အလုပ္ကို အခ်ိန္မွ်ၿပီး လုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာတဲ့ အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္က 
"အစ္မက ၂ဝ၁၃ မွာ ဘယ္ႏွကား ႐ိုက္မယ္ ဆိုၿပီး ႀကဳိလုပ္ထားတာ မရွိဘူး။ ၂ဝ၁၂မွာ တစ္လကို ႏွစ္ကားႏႈန္းနဲ႔ ႐ိုက္ခဲ့တယ္။ အခု ၂ဝ၁၃ မွာလည္း အစည္းအ႐ံုး ကလည္း တစ္လသံုးကား ႐ိုက္ရမယ္ ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ ထားတယ္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ အစ္မကို လာအပ္ထားတဲ့ ကားေတြကို ပံုမွန္ေလးေတာ့ ႐ိုက္သြားမွာပါ”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ 

သမီးေလးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈကို ဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္ ထားႏုိင္တဲ့ အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္က 
”ကိုယ္လုပ္လုိက္တဲ့ အလုပ္မွန္သမွ်၊ အရာမွန္သမွ်ကို ပရိသတ္ေတြဆီ ကို ေကာင္းေကာင္း ေလးပဲေပးခ်င္တယ္။ ေစတနာ ထားၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ေပးဆပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးစိတ္နဲ႔ပဲ ကိုယ္လုပ္ တဲ့ အလုပ္ေတြကို အေကာင္းဆံုး ႀကဳိးစားတယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာ အဲဒီလိုမ်ဳိး စိတ္ထားတဲ့ အတြက္ ဒီလိုမ်ဳိး Effect ျပန္ရတယ္။ အရည္အခ်င္းက အဓိက ပါပဲ။ အရည္အခ်င္း ဆိုတာလည္း Automatic ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ႀကဳိးစားရမယ္၊ေလ့လာရမယ္။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ အရာမွန္သမွ်ကို အေကာင္း ဆံုး ေပးဆပ္ရမယ္။ အစ္မကေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္စလုပ္ ကတည္းက အႏုပညာကို ခ်စ္တယ္။ ဒီအလုပ္ အေပၚမွာ တန္ဖိုးထား တယ္။ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္း အေကာင္းဆံုး ႀကဳိးစားၿပီး လုပ္တယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ ႐ုပ္ရွင္ ကားႀကီးေတြလည္း ႐ိုက္ကူးဖို႔ ရွိေၾကာင္း အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္ က ေျပာပါတယ္။

တြယ္တာ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာ သမီးေလး ေမြးၿပီးကတည္းက အႏုပညာ အလုပ္ နဲ႔ မိသားစု အလုပ္ကို အခ်ိန္မွ်ၿပီး လုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာတဲ့ အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္က
"အစ္မက ၂ဝ၁၃ မွာ ဘယ္ႏွကား ႐ိုက္မယ္ ဆိုၿပီး ႀကဳိလုပ္ထားတာ မရွိဘူး။ ၂ဝ၁၂မွာ တစ္လကို ႏွစ္ကားႏႈန္းနဲ႔ ႐ိုက္ခဲ့တယ္။ အခု ၂ဝ၁၃ မွာလည္း အစည္းအ႐ံုး ကလည္း တစ္လသံုးကား ႐ိုက္ရမယ္ ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ ထားတယ္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ အစ္မကို လာအပ္ထားတဲ့ ကားေတြကို ပံုမွန္ေလးေတာ့ ႐ိုက္သြားမွာပါ”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

သမီးေလးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈကို ဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္ ထားႏုိင္တဲ့ အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္က
”ကိုယ္လုပ္လုိက္တဲ့ အလုပ္မွန္သမွ်၊ အရာမွန္သမွ်ကို ပရိသတ္ေတြဆီ ကို ေကာင္းေကာင္း ေလးပဲေပးခ်င္တယ္။ ေစတနာ ထားၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ေပးဆပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးစိတ္နဲ႔ပဲ ကိုယ္လုပ္ တဲ့ အလုပ္ေတြကို အေကာင္းဆံုး ႀကဳိးစားတယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာ အဲဒီလိုမ်ဳိး စိတ္ထားတဲ့ အတြက္ ဒီလိုမ်ဳိး Effect ျပန္ရတယ္။ အရည္အခ်င္းက အဓိက ပါပဲ။ အရည္အခ်င္း ဆိုတာလည္း Automatic ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ႀကဳိးစားရမယ္၊ေလ့လာရမယ္။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ အရာမွန္သမွ်ကို အေကာင္း ဆံုး ေပးဆပ္ရမယ္။ အစ္မကေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္စလုပ္ ကတည္းက အႏုပညာကို ခ်စ္တယ္။ ဒီအလုပ္ အေပၚမွာ တန္ဖိုးထား တယ္။ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္း အေကာင္းဆံုး ႀကဳိးစားၿပီး လုပ္တယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ ႐ုပ္ရွင္ ကားႀကီးေတြလည္း ႐ိုက္ကူးဖို႔ ရွိေၾကာင္း အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္ က ေျပာပါတယ္။

by-တြယ္တာ(ေပၚၿပဴလာ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...