ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သရုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းတစ္ေယာက္

Tuesday, 12 February 2013

သရုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းတစ္ေယာက္

Photo: သရုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းတစ္ေယာက္ တကယ္ပဲမဂၤလာေဆာင္လိုက္ျပီလားဆိုတာကိုေတာ့ ေသခ်ာမသိရေသးေပမယ့္ facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ယခုေဖၚျပပါပံုျဖင့္ မဂၤလာဆြမ္းေကၽြး ျပဳလုပ္စဥ္ဓါတ္ပံုဆိုျပီး သတင္းေတြထြက္လာပါေတာ့တယ္..

Myanmar Daily Newsသရုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းတစ္ေယာက္ တကယ္ပဲမဂၤလာေဆာင္လိုက္ျပီလားဆိုတာကိုေတာ့ ေသခ်ာမသိရေသးေပမယ့္ facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ယခုေဖၚျပပါပံုျဖင့္ မဂၤလာဆြမ္းေကၽြး ျပဳလုပ္စဥ္ဓါတ္ပံုဆိုျပီး သတင္းေတြထြက္လာပါေတာ့တယ္..

Myanmar Daily News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...