ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေထာက္ အထားမဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား မ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္မွစ၍ ထိုင္းႏုိင္ငံ အတြင္း စခန္း ၁၁ ခု၌ အေထာက္အထား ထုတ္ေပးမည္္

Wednesday, 6 February 2013

အေထာက္ အထားမဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား မ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္မွစ၍ ထိုင္းႏုိင္ငံ အတြင္း စခန္း ၁၁ ခု၌ အေထာက္အထား ထုတ္ေပးမည္္

အေထာက္ အထားမဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား မ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္မွစ၍ ထိုင္းႏုိင္ငံ အတြင္း စခန္း ၁၁ ခု၌ အေထာက္အထား ထုတ္ေပးမည္္

ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ပိတ္သိမ္းရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈအရ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည့္ ယာယီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း မျပဳဘဲ အခ်ိန္ကာလ သုံးလ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔၏ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ထားဝယ္တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘာ တူညီမႈအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ညႇိႏိႈင္း အစည္း အေဝးမ်ား က်င္းပ၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြင့္လွစ္ မည့္ ေနရာ၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္၌ တတိယ အႀကိမ္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ရာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန အလုပ္အကိုင္ ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pravit Khiengpol ဦးေဆာင္ေသာ ထိုင္းကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ ယာယီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး စခန္း ၁၁ ခုမွာ စမုပရာကန္၊ စမုစခုန္ (မဟာခ်ဳိင္)၊ စူရပ္ဌာနီ၊ ပထံုဌာနီ၊ ေရေရာင္၊ ကန္ခ်န္ နဘူရီ၊ ခြန္ခမ္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ခ်င္း႐ိုင္၊ တပ္ခ္ႏွင့္ ရေနာင္း တို႔၌ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ရက္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စခန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ အေထာက္အထား ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ အလုပ္ သမားမ်ား စာရင္း အေပၚ မူတည္၍ မတ္ ၁၅ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စခန္းမ်ား တိုးျခင္း၊ ေလွ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း အေထာက္အထား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား က်န္ရွိပါက စခန္းမ်ား ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း တုိးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥကုိ ထိုင္းအစုိးရ အဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://bit.ly/11TjhkP

Credit to : ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/excellencemedia

ေအးခ်မ္းမြန္

ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ပိတ္သိမ္းရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈအရ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည့္ ယာယီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း မျပဳဘဲ အခ်ိန္ကာလ သုံးလ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔၏ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ထားဝယ္တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။
အဆိုပါ သေဘာ တူညီမႈအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ညႇိႏိႈင္း အစည္း အေဝးမ်ား က်င္းပ၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြင့္လွစ္ မည့္ ေနရာ၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္၌ တတိယ အႀကိမ္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ရာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန အလုပ္အကိုင္ ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pravit Khiengpol ဦးေဆာင္ေသာ ထိုင္းကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ ယာယီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး စခန္း ၁၁ ခုမွာ စမုပရာကန္၊ စမုစခုန္ (မဟာခ်ဳိင္)၊ စူရပ္ဌာနီ၊ ပထံုဌာနီ၊ ေရေရာင္၊ ကန္ခ်န္ နဘူရီ၊ ခြန္ခမ္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ခ်င္း႐ိုင္၊ တပ္ခ္ႏွင့္ ရေနာင္း တို႔၌ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ရက္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
 
စခန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ အေထာက္အထား ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ အလုပ္ သမားမ်ား စာရင္း အေပၚ မူတည္၍ မတ္ ၁၅ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စခန္းမ်ား တိုးျခင္း၊ ေလွ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
 
အကယ္၍ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း အေထာက္အထား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား က်န္ရွိပါက စခန္းမ်ား ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း တုိးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥကုိ ထိုင္းအစုိးရ အဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...