ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တန္ခ်ိန္၂၂၀ရွိသည့္မီးစက္တစ္စံုရြာမဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕

Sunday, 17 February 2013

တန္ခ်ိန္၂၂၀ရွိသည့္မီးစက္တစ္စံုရြာမဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕

Photo: တန္ခ်ိန္၂၂၀ရွိသည့္မီးစက္တစ္စံုရြာမဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕

ထိုင္းႏုိင္ငံအစိုးရမွလွဴဒါန္းေသာ 120 MW ရွိသည့္ မီးစက္တစ္စံုသည္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္းသို႔
ေရာက္ရွိကာ ယခုလ ၁၇ရက္ေန႔ ညပိုင္း ၁၀နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေအးရွားေဝါလ္
ဆိပ္ကမ္း ထီးတန္းဆိပ္ခံတံတားမွ ရြာမဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေၾကာင္း အင္ၾကင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ အမႈေဆာင္
ဒါရိုက္တာ ဦးစိုးမင္းေအာင္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ 

အဆိုပါ မီးစက္တစ္စံုတြင္ ပစၥည္းခုေရ စုစုေပါင္း ၅၈၉ခုရွိၿပီး အေလးခ်ိန္အေနျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ေက်ာ္အား ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ခံ
တံတား၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ သယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရကာ တန္ခ်ိန္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ၇၀၊ ၁၂၀၊ ၂၁၈ႏွင့္ ၂၂၀တန္တို႔အား
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေအးရွားေဝါလ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ပစၥည္း ၄ခုသယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ 

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ ေလးလံပစၥည္း ၄ခုအား ေအးရွားေဝါလ္ဆိပ္ကမ္းမွ ရြာမဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ရက္မွစတင္၍ ၂၀ရက္ေန႔
အထိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ကာ ႏွစ္စံုတပ္ဆင္ၿပီးပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အဝအသံုးျပဳရန္ တိုးျမွင့္ျဖည့္ဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MEC မွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ 

TMA
The Myanma Ageထိုင္းႏုိင္ငံအစိုးရမွလွဴဒါန္းေသာ 120 MW ရွိသည့္ မီးစက္တစ္စံုသည္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္းသို႔
ေရာက္ရွိကာ ယခုလ ၁၇ရက္ေန႔ ညပိုင္း ၁၀နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေအးရွားေဝါလ္
ဆိပ္ကမ္း ထီးတန္းဆိပ္ခံတံတားမွ ရြာမဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေၾကာင္း အင္ၾကင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ အမႈေဆာင္
ဒါရိုက္တာ ဦးစိုးမင္းေအာင္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ မီးစက္တစ္စံုတြင္ ပစၥည္းခုေရ စုစုေပါင္း ၅၈၉ခုရွိၿပီး အေလးခ်ိန္အေနျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ေက်ာ္အား ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ခံ
တံတား၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ သယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရကာ တန္ခ်ိန္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ၇၀၊ ၁၂၀၊ ၂၁၈ႏွင့္ ၂၂၀တန္တို႔အား
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေအးရွားေဝါလ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ပစၥည္း ၄ခုသယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ ေလးလံပစၥည္း ၄ခုအား ေအးရွားေဝါလ္ဆိပ္ကမ္းမွ ရြာမဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ရက္မွစတင္၍ ၂၀ရက္ေန႔
အထိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ကာ ႏွစ္စံုတပ္ဆင္ၿပီးပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အဝအသံုးျပဳရန္ တိုးျမွင့္ျဖည့္ဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MEC မွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

TMA
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...