ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မႏၱေလး ႔ေလျပင္းေၾကာင့္ လက္ပံပင္ႀကီး အိမ္တစ္လံုးေပၚ ၿပိဳ

Monday, 22 April 2013

မႏၱေလး ႔ေလျပင္းေၾကာင့္ လက္ပံပင္ႀကီး အိမ္တစ္လံုးေပၚ ၿပိဳ


Photo: ၂၃.၄.၂၀၁၃၊ အဂၤါေန႔


မႏၱေလး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းကုန္းရပ္ကြက္ မွာ ယ ေန႔ညပိုင္း( ဧၿပီ လ ၂၂ရက္) တိုက္တဲ႔ေလျပင္းေၾကာင့္ လံုးပတ္ လူ ခုႏွစ္ေယာက္စာခန္႔ရွိတဲ႔ လက္ပံပင္ႀကီး အိမ္တစ္လံုးေပၚ ၿပိဳ လဲကာ လူႏွစ္ဦး ပိတ္မိခဲ့သည္။လဲက်ပိတ္မိေနတာ ၂ နာရီခန္႔ ရွိေပမဲ႔ တစ္ဦးသာကယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး က်န္တစ္ဦးကို မီးသတ္၊ရဲ ႏွင့္ လူမွဳကူညီေရးအသင္းေတြမ်ားပူးေပါင္း၍ ကူညီကယ္ဆယ္မွဳမ်ားလုပ္ခဲ့ျပီး ည ၁၁း၀၀နာရီတြင္ ကေလးငယ္အား ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခံျပီး ည ၁၁း၂၀နာရီတြင္ က်န္ရွိေနသာ အမ်ိဳးသမီးအားကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။


ဓာတ္ပံု-ကိုမင္းမင္းစိုး(မႏၱေလး သတင္း ပုံရိပ္မ်ား)

Myanmar News Internationalမႏၱေလး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းကုန္းရပ္ကြက္ မွာ ယမန္ ေန႔ညပိုင္း( ဧၿပီ လ ၂၂ရက္) တိုက္တဲ႔ေလျပင္းေၾကာင့္ လံုးပတ္ လူ ခုႏွစ္ေယာက္စာခန္႔ရွိတဲ႔ လက္ပံပင္ႀကီး အိမ္တစ္လံုးေပၚ ၿပိဳ လဲကာ လူႏွစ္ဦး ပိတ္မိခဲ့သည္။လဲက်ပိတ္မိေနတာ ၂ နာရီခန္႔ ရွိေပမဲ႔ တစ္ဦးသာကယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး က်န္တစ္ဦးကို မီးသတ္၊ရဲ ႏွင့္ လူမွဳကူညီေရးအသင္းေတြမ်ားပူးေပါင္း၍ ကူညီကယ္ဆယ္မွဳမ်ားလုပ္ခဲ့ျပီး ည ၁၁း၀၀နာရီတြင္ ကေလးငယ္အား ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခံျပီး ည ၁၁း၂၀နာရီတြင္ က်န္ရွိေနသာ အမ်ိဳးသမီးအားကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။


ဓာတ္ပံု-ကိုမင္းမင္းစိုး(မႏၱေလး သတင္း ပုံရိပ္မ်ား)

Myanmar News International

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...