ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပုဂံေခတ္႐ုပ္ပြားေတာ္ အေမရိကန္မွ ျပန္ေရာက္

Friday, 1 February 2013

ပုဂံေခတ္႐ုပ္ပြားေတာ္ အေမရိကန္မွ ျပန္ေရာက္


Photo: ပုဂံေခတ္႐ုပ္ပြားေတာ္ အေမရိကန္မွ ျပန္ေရာက္
Friday, 01 February 2013 

အေမရိကန္ Northeastern Illinois University မွ ပုဂံေခတ္
လက္ရာျဖစ္ ေသာ ဓမၼစကၠမုျဒာ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္အား
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္အမ်ဳိးသားျပတိုက္၌ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဓမၼစကၠမုျဒာပံု ႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၂၂ လက္မ၊ ဆင္းတု ေတာ္ အနံ ၁၅ လက္မ၊ဆင္းတုေတာ္ ထု ၆ ဒသမ ၅ လက္မ
ျဖစ္သည္။

သဲေက်ာက္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဆင္းတုေတာ္၏ ေျခေတာ္မ်ား မပါရွိေပ။ အဆိုပါ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္ရွိ ေခတ္အဆက္ဆက္
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားျပခန္းတြင္ျပသထားလ်က္
ရွိသည္။

"ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ကို ေရာက္တယ္။ အဲဒီေန႔ပဲ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိသံုးဦး က စစ္ေဆးၿပီး အမ်ဳိးသားျပတိုက္ကို
ပင့္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္ကအေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ သိပ္
မသိပါဘူး။ လက္ရွိမွာေတာ့ ျပတိုက္မွာပဲ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္"ဟု အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေသာင္း၀င္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

အဆိုပါ႐ုပ္ပြားေတာ္အား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ ပုဂံ၊ ေက်ာက္ဂူ ဥမင္မွ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ ယူေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

"အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ မ်က္ႏွာစာ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕အခ်က္အခ်ာ
ဆိုလည္း မမွားဘူး။ တိုင္းျပည္အတြင္း က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၊ ဘာသာေရးစတာေတြဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ 
သက္ဆိုင္တဲ့အတြက္ ျပတိုက္က၀န္ထမ္းေတြ ထိန္းသိမ္းေပမယ့္လည္း
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ျမတ္ႏိုးတဲ့စိတ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္"ဟုဦးေသာင္း၀င္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားျပတိုက္အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ သမိုင္းတန္ဖိုး
လက္ရာမ်ားကို အမ်ားျပည္ သူမ်ား ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားႏိုင္ရန္အတြက္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားၿပီး ျပတိုက္တြင္ ျပခန္းေပါင္း ၁၆ခန္းျဖင့္ ခင္းက်င္း
ျပသထားသည္။

အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ တကၠသိုလ္မွႀကီးမႉး၍ ျပတိုက္တြင္ ဘြဲ႕လြန္ျပတိုက္ဒီပလိုမာတစ္ႏွစ္ သင္တန္းကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိရာ
၁၁ ႀကိမ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ခ်ယ္ရီသိန္း 
Myanmar Timesအေမရိကန္ Northeastern Illinois University မွ ပုဂံေခတ္
လက္ရာျဖစ္ ေသာ ဓမၼစကၠမုျဒာ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္အား
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္အမ်ဳိးသားျပတိုက္၌ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဓမၼစကၠမုျဒာပံု ႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၂၂ လက္မ၊ ဆင္းတု ေတာ္ အနံ ၁၅ လက္မ၊ဆင္းတုေတာ္ ထု ၆ ဒသမ ၅ လက္မ
ျဖစ္သည္။

သဲေက်ာက္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဆင္းတုေတာ္၏ ေျခေတာ္မ်ား မပါရွိေပ။ အဆိုပါ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္ရွိ ေခတ္အဆက္ဆက္
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားျပခန္းတြင္ျပသထားလ်က္
ရွိသည္။

"ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ကို ေရာက္တယ္။ အဲဒီေန႔ပဲ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိသံုးဦး က စစ္ေဆးၿပီး အမ်ဳိးသားျပတိုက္ကို
ပင့္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္ကအေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ သိပ္
မသိပါဘူး။ လက္ရွိမွာေတာ့ ျပတိုက္မွာပဲ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္"ဟု အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေသာင္း၀င္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

အဆိုပါ႐ုပ္ပြားေတာ္အား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ ပုဂံ၊ ေက်ာက္ဂူ ဥမင္မွ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ ယူေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

"အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ မ်က္ႏွာစာ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕အခ်က္အခ်ာ
ဆိုလည္း မမွားဘူး။ တိုင္းျပည္အတြင္း က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၊ ဘာသာေရးစတာေတြဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔
သက္ဆိုင္တဲ့အတြက္ ျပတိုက္က၀န္ထမ္းေတြ ထိန္းသိမ္းေပမယ့္လည္း
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ျမတ္ႏိုးတဲ့စိတ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္"ဟုဦးေသာင္း၀င္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားျပတိုက္အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ သမိုင္းတန္ဖိုး
လက္ရာမ်ားကို အမ်ားျပည္ သူမ်ား ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားႏိုင္ရန္အတြက္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားၿပီး ျပတိုက္တြင္ ျပခန္းေပါင္း ၁၆ခန္းျဖင့္ ခင္းက်င္း
ျပသထားသည္။

အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ တကၠသိုလ္မွႀကီးမႉး၍ ျပတိုက္တြင္ ဘြဲ႕လြန္ျပတိုက္ဒီပလိုမာတစ္ႏွစ္ သင္တန္းကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိရာ
၁၁ ႀကိမ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ခ်ယ္ရီသိန္း
Myanmar Times

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...