ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လမ္းစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ေသာ ယာဥ္မ်ား အေရးယူျပီ

Tuesday, 29 January 2013

လမ္းစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ေသာ ယာဥ္မ်ား အေရးယူျပီ


Photo: လမ္းစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ေသာ ယာဥ္မ်ား အေရးယူျပီ

ရန္ကုန္၊ဇန္နဝါရီ ၂၉ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ ရွင္းလင္းေစေရးအတြက္ ယေန႔မွစတင္၍စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ယာဥ္မ်ားအား အနည္းဆံုးဒဏ္ေငြမွ ကညနႏွင့္ညွိႏုိင္းၿပီး လုိင္စင္ပိတ္သည့္အထိ အေရးယူမည္ဟု သိရသည္။ 

ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ ရွင္းလင္းပညာေပးစီမံခ်က္ကုိ လွည္းတန္း၊ေျမနီကုန္း၊ေရႊဂုံတုိင္ စသည့္ေနရာမ်ားပါဝင္သည့္ ေနရာ ၉ ခုတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိ ပညာေပးကာလအျဖစ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ ၁၀၆၆ စီး၊ အငွားယာဥ္ ၁၃၁၆ စီး၊ကုန္တင္/ကြန္တိန္နာ ၁၈၁ စီး၊ဘက္စ္စကား အစီး၂၁၀၀ ႏွင့္ လူကူးမ်ဥ္းၾကားမွမကူးသူ ၂၄၆၉ ဦးတုိ႔အား ပညာေပးအေရးယူ ခဲ့ေၾကာင္း ယဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ခြဲ (ရန္ကုန္) မွထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။ 

NW ဓါတ္ပံု- ေအာင္ေက်ာ္လတ္ — 
Popular Myanmar News Journalရန္ကုန္၊ဇန္နဝါရီ ၂၉ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ ရွင္းလင္းေစေရးအတြက္ ယေန႔မွစတင္၍စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ယာဥ္မ်ားအား အနည္းဆံုးဒဏ္ေငြမွ ကညနႏွင့္ညွိႏုိင္းၿပီး လုိင္စင္ပိတ္သည့္အထိ အေရးယူမည္ဟု သိရသည္။

ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ ရွင္းလင္းပညာေပးစီမံခ်က္ကုိ လွည္းတန္း၊ေျမနီကုန္း၊ေရႊဂုံတုိင္ စသည့္ေနရာမ်ားပါဝင္သည့္ ေနရာ ၉ ခုတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိ ပညာေပးကာလအျဖစ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ ၁၀၆၆ စီး၊ အငွားယာဥ္ ၁၃၁၆ စီး၊ကုန္တင္/ကြန္တိန္နာ ၁၈၁ စီး၊ဘက္စ္စကား အစီး၂၁၀၀ ႏွင့္ လူကူးမ်ဥ္းၾကားမွမကူးသူ ၂၄၆၉ ဦးတုိ႔အား ပညာေပးအေရးယူ ခဲ့ေၾကာင္း ယဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ခြဲ (ရန္ကုန္) မွထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

NW ဓါတ္ပံု- ေအာင္ေက်ာ္လတ္ —
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...