ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကုန္တုိက္အနီး လူငယ္မ်ားအုပ္စုဖဲြ႕ရန္ျဖစ္ တစ္ဦးေသဆံုး ◘

Tuesday, 29 January 2013

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကုန္တုိက္အနီး လူငယ္မ်ားအုပ္စုဖဲြ႕ရန္ျဖစ္ တစ္ဦးေသဆံုး ◘


Photo: News Of Myeik
◘ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကုန္တုိက္အနီး လူငယ္မ်ားအုပ္စုဖဲြ႕ရန္ျဖစ္ တစ္ဦးေသဆံုး ◘

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္၊ ည (၁၀း၃၀) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးနယ္ေျမ၊ သာေကတရပ္ (ကုန္တုိက္အနီး) အေနာက္ဖက္လမ္း ၌ လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖဲြ႔ ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားရာ ပထမႏွစ္ (ျမန္မာစာ)ေျဖဆိုထားၿပီးေသာေက်ာင္းသား ျဖစ္သူ ေမာင္လျပည့္ထူး အသက္ (၁၈)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးညြန့္ေသာင္း၊ သာေကတ (၄)လမ္း ေနသူမွာ အရုိက္ခံရၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရံုႀကီး၌ နံနက္ (၅း၀၀) နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေမာင္လျပည့္ထူးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း (၃) ဦးသည္ ကုန္တုိက္ အေနာက္ဖက္လမ္း၌ ဂီတာ တီးေနစဥ္ လူငယ္ (၇) ဦးမွ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေမာင္လျပည့္ထူးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား တုတ္ျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ၾကရာ (၃)ဦးမွာ ထြက္ေျပး ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေမာင္လျပည့္ထူးမွာ ရုိက္ႏွက္ခံရမႈေၾကာင့္ လဲက်က်န္ခဲ့သျဖင့္ နီးစပ္ရာမွ ေဆးရံုသုိ႔ တင္ပုိ႔ရာ ေဆးရံုတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္လျပည့္ထူးႏွင့္ အဖဲြ႕အား ရုိက္ႏွက္ၾကသူမ်ားမွာ ေမာင္လူေအး (၁၈)ႏွစ္ (ဘ) ဦးဘတုတ္၊ ေမာင္သိန္းပုိင္ (၂၀)ႏွစ္ (ဘ) ဦးဘတုတ္၊ ေမာင္ေလာက္ေလာက္ (ခ) စုိးလင္းေဇာ္ (၁၇)ႏွစ္ (ဘ) ဦးၾကည္စုိး၊ ေမာင္ေအာင္ေဇာ္မင္း (၁၄)ႏွစ္ (ဘ) ဦးလွ၀င္း၊ ေမာင္ရဲကုိ (၁၆)ႏွစ္ (ဘ) ဦးဆန္းကုိ ၊ ေမာင္သူရေဇာ္ (၁၉)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္ေဇာ္ ၊ ေမာင္စံငယ္ (၂၅)ႏွစ္ (ဘ) ဦးသိန္းတန္ တုိ႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ လူငယ္ အမ်ားစုအား ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


News Of Myeik......


ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သည့္ 7 ဦးတြင္ 6 ဦးအားဖမ္းဆီးရမိထားၿပီး တစ္ဦးလြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရတယ္ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာဒီလိုလူငယ္မ်ားအ
ေနျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေသာင္းက်န္းေနသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား မွာတျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေနတာေတြ႕ရတယ္ သက္ဆိုင္ရာ မိဘမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း ဒါကိုေသေသခ်ာၾကပ္မတ္သင့္ပါတယ္.၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္၊ ည (၁၀း၃၀) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးနယ္ေျမ၊ သာေကတရပ္ (ကုန္တုိက္အနီး) အေနာက္ဖက္လမ္း ၌ လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖဲြ႔ ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားရာ ပထမႏွစ္ (ျမန္မာစာ)ေျဖဆိုထားၿပီးေသာေက်ာင္းသား ျဖစ္သူ ေမာင္လျပည့္ထူး အသက္ (၁၈)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးညြန့္ေသာင္း၊ သာေကတ (၄)လမ္း ေနသူမွာ အရုိက္ခံရၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရံုႀကီး၌ နံနက္ (၅း၀၀) နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ.... ေမာင္လျပည့္ထူးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း (၃) ဦးသည္ ကုန္တုိက္ အေနာက္ဖက္လမ္း၌ ဂီတာ တီးေနစဥ္ လူငယ္ (၇) ဦးမွ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေမာင္လျပည့္ထူးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား တုတ္ျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ၾကရာ (၃)ဦးမွာ ထြက္ေျပး ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေမာင္လျပည့္ထူးမွာ ရုိက္ႏွက္ခံရမႈေၾကာင့္ လဲက်က်န္ခဲ့သျဖင့္ နီးစပ္ရာမွ ေဆးရံုသုိ႔ တင္ပုိ႔ရာ ေဆးရံုတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္လျပည့္ထူးႏွင့္ အဖဲြ႕အား ရုိက္ႏွက္ၾကသူမ်ားမွာ ေမာင္လူေအး (၁၈)ႏွစ္ (ဘ) ဦးဘတုတ္၊ ေမာင္သိန္းပုိင္ (၂၀)ႏွစ္ (ဘ) ဦးဘတုတ္၊ ေမာင္ေလာက္ေလာက္ (ခ) စုိးလင္းေဇာ္ (၁၇)ႏွစ္ (ဘ) ဦးၾကည္စုိး၊ ေမာင္ေအာင္ေဇာ္မင္း (၁၄)ႏွစ္ (ဘ) ဦးလွ၀င္း၊ ေမာင္ရဲကုိ (၁၆)ႏွစ္ (ဘ) ဦးဆန္းကုိ ၊ ေမာင္သူရေဇာ္ (၁၉)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္ေဇာ္ ၊ ေမာင္စံငယ္ (၂၅)ႏွစ္ (ဘ) ဦးသိန္းတန္ တုိ႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ လူငယ္ အမ်ားစုအား ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


News Of Myeik......


ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သည့္ 7 ဦးတြင္ 6 ဦးအားဖမ္းဆီးရမိထားၿပီး တစ္ဦးလြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရတယ္ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာဒီလိုလူငယ္မ်ားအ
ေနျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေသာင္းက်န္းေနသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား မွာတျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေနတာေတြ႕ရတယ္ သက္ဆိုင္ရာ မိဘမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း ဒါကိုေသေသခ်ာၾကပ္မတ္သင့္ပါတယ္.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...